Ofensywna platforma cyberbezpieczeństwa

Jesteśmy partnerem firmy CyCommSec w zakresie usług monitorowania incydentów naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz audytu zgodności firm z normą ISO 27001 i wytycznymi dyrektywy NIS2.

Nowatorskim rozwiązaniem CyCommSec jest FuseAI – proaktywna platforma cyberbezpieczeństwa do ciągłego, ofensywnego reagowania na zagrożenia, która łączy cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję w działaniu.
Aktualne zagrożenia

Szkodliwi pracownicy

Skompromitowane uwierzytelnianie

Słabe hasła

Słabe szyfrowanie

Błędnie skonfigurowane urządzenia

Ransomware

Phishing

Trust relationship

Luki w oprogramowaniu

Ataki DDoS

Główne funkcjonalności FuseAI
Korzyści – audyt bezpieczeństwa a FuseAI
Audyt bezpieczeństwa
FuseAI
Częstotliwość
Niska, z uwagi na brak procesu związanego
z zarządzaniem monitorowań działań naprawczych
Zarządzanie podatnościami
Brak
Raportowanie
Jednorazowe
Analiza ryzyka
Brak
Wykrywanie zagrożeń
Zagrożenia wykrywane raz podczas audytu,
długi okresy niewykrywania
Repozytorium błędów
Brak
Monitorowanie działań naprawczych (SLA)
Brak
Efektywność
Niska, z uwagi na brak procesu związanego
z zarządzaniem monitorowań działań naprawczych
Czas reakcji
Wolniejszy czas reakcji na nowe zagrożenia
Aktualna baza ataków zagrożeń
Może nie nadążać za szybko zmieniającym
się środowiskiem zagrożeń
Pokrycie
Ograniczony obraz stanu bezpieczeństwa
w danym momencie
Naprawa
Działania naprawcze są reaktywne
i mogą być opóźnione
Częstotliwość
Wysoka, odpowiednie zarządzanie podatnościami, monitorowanie działań naprawczych implementacja procesu SLA per podatność
Zarządzanie podatnościami
Od wykrycia do usunięcia
Raportowanie
Cykliczne z dostępem do danych 24/7
Analiza ryzyka
Ciągła analiza ryzyka
Wykrywanie zagrożeń
Zagrożenia wykrywane na bieżąco,
redukując potencjalne szkody
Repozytorium błędów
Repozytorium błędów wraz z podziałem względem ich krytyczności
Monitorowanie działań naprawczych (SLA)
Spotkania statusowe, automatyczne notyfikacji
o braku działań
Efektywność
Wysoka, odpowiednie zarządzanie podatnościami, monitorowanie działań naprawczych implementacja procesu SLA
per podatność. 
Czas reakcji
Szybszy czas reakcji dzięki częstemu monitorowaniu
Aktualna baza ataków zagrożeń
Nadąża za nowymi zagrożeniami i podatnościami, gdy się pojawiają
Pokrycie
Zapewnia wszechstronny i aktualny obraz stanu bezpieczeństwa
Naprawa
Działania naprawcze są proaktywne i na czas
Chętnie podzielimy się dodatkowymi informacjami i pokażemy pulpit z graficznymi raportami stanu cyberbezpieczeństwa organizacji.
Możemy też przeprowadzić PoC dotyczącej części infrastruktury IT Twojej organizacji.

KONTAKT

Przemysław Blatkiewicz
Menadżer Produktu – Bezpieczeństwo Informacji

tel. +48 22 100 10 60
e-mail: przemyslaw.blatkiewicz[at]biztech.pl

Leszek Ryciuk
Key Account Manager
tel. +48 22 100 10 91
e-mail: leszek.ryciuk[at]biztech.pl

Andrzej Snopek
Specjalista ds. Sprzedaży IT
tel. +48 22 100 10 92
e-mail: andrzej.snopek[at]biztech.pl