BizTech Konsulting SA jako pierwsza w Polsce firma uzyskała autoryzację od amerykańskiej firmy KRYTERION na prowadzenie egzaminów on-line z wykorzystaniem technologii Webassessor, gwarantującej najwyższą poufność i bezpieczeństwo.

UWAGA: U nas sala egzaminacyjna jest ozonowana.

Ze względu na obowiązujące zasady oraz w trosce o komfort naszych Klientów, zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego nie wcześniej niż na 15 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Centrum Egzaminacyjne jest czynne w g. 9-16.

Zasady zgłoszenia, przystąpienia i przebiegu egzaminu

Zgłoszenie na egzamin

Na egzamin należy zapisać się samodzielnie poprzez stronę dostawcy egzaminu np. Salesforce, ITIL, GIAC, CAMSE lub poprzez platformę egzaminacyjną:  Kryterion

Zapisy na egzaminy realizowane są poprzez aplikację w czasie rzeczywistym, co oznacza, że obowiązuje pierwszeństwo zgłoszenia. Dzięki aplikacji otrzymujemy informację o dostępnych terminach egzaminów i/lub najbliższych wolnych terminach.

Lista dostawców Kryterion

Kliknij i zobacz:
Lista Dostawców Egzaminy Kryterion

Regulamin

Kliknij i zobacz:
Regulamin Egzaminy Kryterion

Zmiana terminu egzaminu lub rezygnacja

Zmiana terminu egzaminu lub jego odwołanie jest możliwe. Należy jej dokonać samodzielnie z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 h przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Centrum Egzaminacyjne nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.

Przystąpienie do egzaminu – procedury

1. Authorization Code – Kod Autoryzacji
UWAGA: BRAK TEGO KODU UNIEMOŻLIWI URUCHOMIENIE TESTU.

To indywidualny kod powiązany imiennie z użytkownikiem oraz konkretnym egzaminem. Kod ten jest sekwencją sześciu liter. Jest on generowany automatycznie i wysyłany na wskazany przy rejestracji adres email.

1. Dokumenty potwierdzające tożsamość
Procedura udostępniania egzaminu wymaga przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość:
– pierwszy dokument powinien posiadać zdjęcie np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa;
– drugim dokumentem może być: karta studencka, karta kredytowa, karta pracownicza, karta klubowa.

2. Pozostawienie rzeczy osobistych
Rzeczy osobiste, tj. okrycie wierzchnie, torby, sprzęt, notesy pozostawiamy w zamykanej szafie, wskazanej przez administratora egzaminu.

3. Akceptowane materiały i pomoce naukowe:
– kalkulator lub słownik – jeśli dostawca egzaminu zezwala na ich posiadanie;
– ćwiczenie lub skrypty – jeśli wymaga tego egzamin, są wręczane przed wejściem do sali egzaminacyjnej.

4. W trakcie egzaminu nie wolno:
– komunikować się z inną osobą zdającą, udzielać jej wsparcia w jakichkolwiek kwestiach. Jedyną osobą, z którą można rozmawiać, jest administrator;
– przeszkadzać innym Uczestnikom egzaminów np.: głośno zachowywać się, wiercić się, chodzić po pomieszczeniu, otwierać okna;
– korzystać z materiałów pomocniczych za wyjątkiem dozwolonych przez dostawcę egzaminu np. słownik polsko-angielski, kalkulator, skrypt będący częścią materiałów egzaminacyjnych;
– zdawać egzaminu za kogoś innego;
– zabierać ze sobą kartek-notatników wręczanych przez administratora;

UWAGA: próba opuszczenia aplikacji lub uruchomienia innej za pomocą klawiszy np. CTRL Key, ALT Key, Backspace Key or Escape Key spowoduje zatrzymanie sesji i wylogowanie Użytkownika. 

5. Należy powiadomić Administratora w przypadku:
– wszelkich problemów technicznych;
– potrzeby opuszczenia pokoju egzaminacyjnego;
– niewłaściwego zachowania innych Uczestników egzaminów;
– braku komfortu, gdy jest zbyt głośno (do Państwa dyspozycji są zatyczki do uszu) lub stanowisko jest niewłaściwie oświetlone.

Wynik egzaminu

Informacja dotycząca wyników egzaminu uzależniona jest od polityki jego dostawcy.

Szczegółowych odpowiedzi na Państwa pytania udzieli Dział Szkoleń: tel. +48 22 100 10 10, e-mail: szkolenia[at]biztech.pl