Od lutego 2021 r. rozpoczęliśmy obsługę zamkniętych/wyłącznych sesji egzaminacyjnych CFA.

UWAGA: U nas sala egzaminacyjna jest ozonowana.

Zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego nie wcześniej niż na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu. 

Centrum Egzaminacyjne jest czynne w g. 9-16.

Przystąpienie do egzaminu – procedury

1. Przybycie na egzamin
Wymagana jest obecność na 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu.

2. Dokumenty potwierdzające tożsamość
Procedura udostępniania egzaminu wymaga przedstawienia dwóch aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość, zawierających zdjęcie i podpis właściciela, wydanych przez organ administracji publicznej, np. dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa.

Uwaga: Dokumenty, które nie są honorowane: karta kredytowa, karty studenckie i klubowe.

3. Pozostawienie rzeczy osobistych
Rzeczy osobiste, tj. okrycie wierzchnie, torby, sprzęt, notesy pozostawiamy w zamykanej szafie, wskazanej przez administratora egzaminu.

4. Akceptowane materiały i pomoce naukowe:
– kalkulator lub słownik – jeśli dostawca egzaminu zezwala na ich posiadanie;
– ćwiczenie lub skrypty – jeśli wymaga tego egzamin, są wręczane przed wejściem do sali egzaminacyjnej.

5. W trakcie egzaminu nie wolno:
– komunikować się z inną osobą zdającą, udzielać jej wsparcia w jakichkolwiek kwestiach. Jedyną osobą, z którą można rozmawiać, jest administrator;
– przeszkadzać innym Uczestnikom egzaminów np.: głośno zachowywać się, wiercić się, chodzić po pomieszczeniu, otwierać okna;
– korzystać z materiałów pomocniczych za wyjątkiem dozwolonych przez dostawcę egzaminu np. słownik polsko-angielski, kalkulator, skrypt będący częścią materiałów egzaminacyjnych;
– zdawać egzaminu za kogoś innego;
– zabierać ze sobą kartek-notatników wręczanych przez administratora;

UWAGA: próba opuszczenia aplikacji lub uruchomienia innej za pomocą klawiszy np. CTRL Key, ALT Key, Backspace Key or Escape Key spowoduje zatrzymanie sesji i wylogowanie Użytkownika. 

6. Należy powiadomić Administratora w przypadku:
– wszelkich problemów technicznych;
– potrzeby opuszczenia pokoju egzaminacyjnego;
– niewłaściwego zachowania innych Uczestników egzaminów;
– braku komfortu, gdy jest zbyt głośno (do Państwa dyspozycji są zatyczki do uszu) lub stanowisko jest niewłaściwie oświetlone.

Szczegółowych odpowiedzi na Państwa pytania udzieli Dział Szkoleń: tel. +48 22 100 10 10, e-mail: szkolenia[at]biztech.pl