System zarządzania jakością
W dniu 4 grudnia 2007 roku firma BizTech Konsulting SA uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Od tego czasu dokonywane są recertyfikacje,
które świadczą o utrzymywaniu wysokiej jakości usług.
Obecny certyfikat został zatwierdzony w dniu 3 maja 2023 roku przez Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015.
Numer certyfikatu: 6515-Q15-001PL
Referencje
Liczne referencje od Klientów świadczą o zadowoleniu
z naszych usług i uznaniu dla kompetencji specjalistów.
Na życzenie Klienta możemy udostępnić pisemneoraz ustne referencje.
Projekty szkoleniowe
Autoryzacje i certyfikacje
Posiadane przez nas liczne autoryzacje potwierdzają wiarygodność i wysoką jakość usług. Certyfikowani i wysoko wykwalifikowani specjaliści są gwarancją rzetelnie i sprawnie wykonanej usługi.
Rada Programowa

Nad jakością programu merytorycznego szkoleń oraz procesu dydaktycznego czuwa Rada Programowa, składająca się z niekwestionowanych autorytetów:
– prof. dr hab. Jan Madey – Przewodniczący Rady, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
– prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,
– prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.