SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W dniu 4 grudnia 2007 roku firma BizTech Konsulting SA uzyskała certyfikat ISO 9001:2000.
Od tego czasu dokonywane są recertyfikacje, które świadczą o utrzymywaniu wysokiej jakości usług.
Obecny certyfikat został zatwierdzony w dniu 23 kwietnia 2020 roku przez Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015.
Numer certyfikatu: 6515-Q15-001PL

Polityka Jakości

Referencje

Liczne referencje od Klientów świadczą o zadowoleniu z naszych usług i uznaniu dla kompetencji specjalistów.</br> Na życzenie Klienta możemy udostępnić pisemne oraz ustne referencje.

Projekty szkoleniowe

Autoryzacje i certyfikacje

Posiadane przez nas liczne autoryzacje potwierdzają wiarygodność i wysoką jakość usług.
Certyfikowani i wysoko wykwalifikowani specjaliści są gwarancją rzetelnie i sprawnie wykonanej usługi.

Rada Programowa

Nad jakością programu merytorycznego szkoleń oraz procesu dydaktycznego czuwa Rada Programowa, składająca się z niekwestionowanych autorytetów:
– prof. dr hab. Jan Madey – Przewodniczący Rady, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
– prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,
– prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.