ZARZĄD

Prezes

Wiceprezes

Wiceprezes

RADA NADZORCZA

Jan Madey

Przewodniczący

Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jacek Govenlock

Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Żaneta Govenlock

Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Imiełowski

Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jan Zabrodzki

Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.