ZARZĄD

Sławomir Chabros

Prezes

Wiceprezes

Wiceprezes

RADA NADZORCZA

Jan Madey

Przewodniczący

Jacek Govenlock

Żaneta Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki