Rada Programowa Forum Teleinformatyki, z okazji jego jubileuszowej XXX edycji, prowadzi sondaż, który wyłoni, jakie słowo lub krótkie złożenie słów uznane zostanie za najpopularniejsze, charakterystyczne lub najlepiej oddające istotę rozwoju i dominacji technologii cyfrowej.

Prosimy o przesłanie propozycji w terminie do 31 lipca br. za pośrednictwem formularza.

Wśród zgłaszających rozlosowane zostaną nagrody.