Opis:

Warsztaty z zakresu Agile Project Management oparte są o metodykę DSDM® Atern®. Reprezentuje ona jedno z najstarszych (1995 rok) usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników i zrozumienie przez nich metodyki na poziomie podstawowym. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem Agile PM.

Wymagania wstępne:

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które: 1) prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu); 2) są członkami komitetów sterujących czy zespołów projektowych; 3) chcą poznać alternatywną wobec podejścia tradycyjnego (waterfall) metodykę, szczególnie przydatną do zarządzania projektami, które charakteryzują się dużą zmiennością oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Czas trwania:

24 godziny

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Wprowadzenie do Agile – co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych?
Które wybrać dla konkretnego projektu?
2) Podstawy Agile Project Management – ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym.
Filozofia DSDM® Atern®. Przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM.
3) Role i odpowiedzialności – struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności.
Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne).
4) Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM – krytyczne czynniki sukcesu.
Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do projektu.
5) Zarządzanie projektem Agile – style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym.
Kluczowe rekomendacje.
6) Procesy i produkty AgilePM – środowisko zarządcze projektu AgilePM.
Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów z nimi związanych.
7) Komunikacja – rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny) i ich znaczenie.
8) Priorytetyzacja i okienka czasowe – technika priorytetyzacji MoSCoW. Kto ustala priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM? Typowa wielkość okienka czasowego i jego elementów.
Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu Rozwoju vs. Iteracje.
9) Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile – cechy sterowania projektem w podejściu zwinnym.
Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje.
10) Wymagania i szacowanie w AgilePM – wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM. Zalecane podejście do monitorowania projektu.
11) Planowanie projektów zwinnych – planowanie w AgilePM, czym się różni od podejścia tradycyjnego?
Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania. Plany w AgilePM (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia).

Metody szkoleniowe: Prezentacje, przykłady, dyskusje, ćwiczenia w grupach, podsumowania, pytania i odpowiedzi, przykładowe pytania egzaminacyjne.

Cena:

3250 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC