Opis:

Warsztaty skierowane są do administratorów oraz specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie z Active Directory Domain Services (AD DS) z poprzednich wersji Windows Server. Zajęcia praktyczne pozwalają rozwijać wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem technologii dostępu i ochrony informacji w systemie Windows Server 2019. Prezentowane są również scenariusze migracji AD DS z poprzednich wersji.

Wymagania wstępne:

– Doświadczenie w pracy i konfiguracji Windows Server 2012 lub Windows Server 2016. – Zrozumienie i doświadczenie w podstawowych technologiach sieciowych, takich jak adresacja IP, rozpoznawanie nazw i DHCP. – Doświadczenie w pracy z wirtualizacją i Hyper-V. – Podstawowa znajomość PowerShell.

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla obecnych specjalistów IT, którzy mają pewną wiedzę i doświadczenie w usługach AD DS i którzy chcą pogłębić wiedzę na temat tożsamości i technologii dostępu w systemie Windows Server 2019.

Czas trwania:

32 godziny.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Wprowadzenie do dostępu i rozwiązań ochrony informacji
2) Konfiguracja usługi Domain Name Service
3) Zaawansowane wdrożenia i administracja AD DS
4) Wykorzystanie PowerShell w administracji Active Directory
5) Zabezpieczanie Active Directory Domain Services
6) Implementacja i administrowanie lokacjami i replikacją AD DS
7) Konfiguracja środowiska użytkownika za pomocą polityk grupowych
8) Scenariusze migracji AD DS z poprzednich wersji Windows Server 2008 i 2012
9) Wdrażanie i zarządzanie usługami certyfikatów AD CS
10) Implementacja i administrowanie usługami federacji AD FS
11) Kopie zapasowe i sposoby odzyskiwania usługi AD DS.
12) Implementacja Windows Azure Active Directory

Cena:

1890 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC