Opis:

Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury wirtualizacji lub są zainteresowani poznaniem aktualnych technologii wirtualizacji firmy Microsoft. Druga grupa odbiorców tych zajęć obejmuje decydentów IT, którzy określą, jaki produkt wirtualizacji zaimplementować w swoich centrach danych.

Wymagania wstępne:

– Rozumienie protokołu TCP/IP i pojęć sieciowych. – Znajomość różnych technologii i koncepcji pamięci masowej. – Znajomość środowiska Windows PowerShell.

Dla kogo:

Warsztaty skierowane są do administratorów oraz specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury wirtualizacji w firmie.

Czas trwania:

16 godzin.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V
2) Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami, wirtualnymi maszynami i punktami kontrolnymi
3) Tworzenie i konfigurowanie sieci dla wirtualnych maszyn
4) Wdrażanie wysokiej dostępności dla wirtualizacji
5) Konfigurowanie replikacji Hyper-V
6) Migracja fizycznych maszyn i wirtualnych maszyn innych dostawców do Hyper-V
7) Zarządzanie środowiskiem Hyper-V z użyciem PowerShell
8) Ochrona i monitoring infrastruktury wirtualizacji

Cena:

990 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC