Opis:

Warsztaty Scrum Product Owner (SPO) przygotowują uczestników do pełnienia roli klienta Zespołu Scrumowego –Product Ownera. Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady uczestnicy poznają zasady Scruma, oraz jak Product Owner współpracuje z Zespołem Scrum w celu maksymalizacji wartości. Warsztaty przeprowadzą słuchaczy przez proces definiowania produktu: od stworzenia Wizji Produktu, przez określenie Krytycznych Czynników Biznesowych (Business Drivers) i spisanie wymagań w formie Historyjek Użytkownika (User Stories), aż do przygotowania Rejestru Produktu (Product Backlog) i Planu Wydań (Release Plan).

Wymagania wstępne:

Dla kogo:

1) Przyszli i obecni Product Owner’owie 2) Klienci zespołów zwinnych 3) Sponsorzy projektowi 4) Kadra średniego szczebla 5) Członkowie zespołów Scrumowych 6) Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczony oraz certyfikowany w wymienionych obszarach) 7) Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce 8) Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Product Owner I (PSPO -I)

Czas trwania:

16 godzin

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Wprowadzenie do Agile (dogłębne zrozumienie Manifestu Agile)
2) Agile a podejście tradycyjne (sekwencyjno-kaskadowe)
3) Podstawy teoretyczne Scrum
4) Omówienie elementów Scrum (Zasady, Role, Artefakty, Wydarzenia)
5) Product Owner–kim jest i jaka jest jego rola w zespole
6) Zarządzanie produktem w Agile
7) Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
8) Sposoby mierzenia wartości dostarczonej
9) Wartość dostarczana a koszty
10) Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami
11) Ustalanie priorytetów
12) Szacownie
13) Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum
14) Skalowanie w Scrumie
15) Narzędzia pracy Product Ownera
16) Przygotowanie do egzaminu PSPO-I

Metody szkoleniowe: Wszystkie tematy omawiane na warsztatach prezentowane są w formie wykładów oraz
wielu angażujących ćwiczeń praktycznych i dyskusji.Przedstawiane są również liczne studia przypadków wynikające z bogatego, międzynarodowego doświadczenia trenera we wdrażaniu Scruma. Oznacza to, że warsztaty obejmują tzw. pełen cykl nauki Kolba. Czyli poznanie zarówno teorii, jak i praktyki nowo poznawanej dziedziny wiedzy, co w efekcie pozwala na jej mocne utrwalenie.

Po warsztatach uczestnik będzie potrafił:
1) stosować lekkie metody zarządzania wymaganiami;
2) osiągać najwyższą możliwą wartość wytwarzanego oprogramowania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod planowania i monitorowania prac projektowych;
3) współpracować z docelowym odbiorcą produktu i zespołem projektowym.

Po warsztatach uczestnicy będą mieć jasny, uporządkowany obraz podstawowych elementów oraz kontekstu podejścia Scrum, jak również dobrą znajomość roli właściciela produktu projektu Scrum i metod jego działania w praktyce projektowej. Po warsztatach możliwe jest zapisanie się na międzynarodowy egzamin certyfikujący Professional

Scrum Product Owner I (PSPO-I) (dostępny jedynie w języku angielskim).
Warsztaty przygotowują uczestników do egzaminu PSPO-I.

Cena:

3250 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC