Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób znających pracę z programem Microsoft Excel na poziomie podstawowym i chcących rozszerzyć swoją wiedzę. Podczas zajęć każdy z uczestników pozna narzędzia bazodanowe oraz analizę danych. Nauczy się efektywnie wprowadzać i przetwarzać informacje przy użyciu raportów i zestawień. W zakresie kursu znajdują się tematy związane z obliczeniami oraz funkcjami.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu podstawowego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Formuły i funkcje. Tworzenie, Modyfikacja (MSEX03)

1) Tworzenie prostych formuł
a. Wartości stałe
b. Odwołania
c. Operatory

2) Modyfikacje formuł

3) Funkcje
a. Pojęcie argumentu funkcji
b. Kreator funkcji
c. Podstawowe funkcje: Suma, Średnia, Licznik, Minimum, Maksimum
d. Kopiowanie i przenoszenie funkcji i formuł
e. Odwołania względne i bezwzględne

4) Błędy
a. Rodzaje błędów
b. Metody zapobiegania
c. Poprawianie błędów
d. Inspekcja formuł
e. Szacowanie formuł

Moduł: Formatowanie (MSEX02)

1) Formatowanie warunkowe

2) Formatowanie danych jako tabela

3) Style komórki

Moduł: Bazy danych (MSEX04)

1) Pojęcie bazy danych w Excelu

2) Sprawdzanie poprawności

3) Formularz

4) Sortowanie
a. Proste
b. Listy niestandardowe
c. Wg kolorów czcionki, wypełnienia, ikony komórki

5) Autofiltr
a. Prosty
b. Niestandardowy
c. Według kolorów czcionki, wypełnienia, ikony komórki

6) Usuń duplikaty

7) Tekst jako kolumny
a. Konwersja danych tekstowych, liczbowych, dat

Moduł: Zastosowania funkcji (MSEX06)

1) Logiczne
a. JEŻELI
b. ORAZ
c. LUB

2) Matematyczne
a. SUMA
b. ZAOKR
c. LOS

3) Statystyczne
a. ŚREDNIA
b. MIN
c. MAX

4) Tekstowe
a. LEWY
b. PRAWY
c. FRAGMENT.TEKSTU
d. ZŁĄCZ. TEKSTY
e. OCZYŚĆ
f. ZBĘDNE.ODSTĘPY
g. DŁ
h. LITERY.MAŁE
i. LITERY.WIELKIE
j. Z.WIELKIEJ.LITERY
k. ZNAJDŹ

5) Informacyjne
a. INFO

6) Finansowe
a. PMT

7) Daty i czasu
a. DZIŚ
b. TERAZ
c. NETWORKDAYS

8) Podstawy zagnieżdżania funkcji

Moduł: Wykresy (MSEX08)

1) Typy wykresów

2) Jak dobrać odpowiedni typ wykresu?

3) Tworzenie wykresu na podstawie jednej tabeli
a. Serie i kategorie danych
b. Obszar wykresu, obszar kreślenia

Moduł: Dostosowywanie programu do własnych potrzeb oraz narzędzia edycyjne (MSEX09)

1) Wklej specjalnie
a. Obliczenia
b. Transpozycja
c. Wartości
d. Sprawdzanie poprawności

2) Nazwy zdefiniowane
a. Wykorzystanie nazw w obliczeniach

3) Importowanie danych z plików tekstowych

4) Przechodzenie do – specjalnie

5) Serie danych

6) Tworzenie własnych list

7) Opcje programu

8) Tworzenie i dostosowywanie
a. Paska Szybkiego dostępu
b. Kart oraz grup na wstążkach

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: