Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które analizują i/lub modelują problemy w Microsoft Excel. W pierwszej części kursu importowane są dane z różnych źródeł (pliki tekstowe, inne pliki Microsoft Excel, serwer SQL), a następnie analizowane przy użyciu funkcji statystycznych oraz tabel przestawnych. W drugiej części kursu rozwiązywane są problemy typu Co-Jeśli.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Zastosowania w analizie (MSEX11)

1) Importowanie danych zewnętrznych
a. Import danych lokalnych
b. Import danych ze źródeł zewnętrznych
c. Powiązania
d. Konsolidacja

2) Sumy pośrednie

3) Tabele przestawne
a. Tworzenie
b. Dostosowywanie
c. Analizowanie danych

4) Zaawansowane funkcje finansowe
a. Amortyzacja: DB, DDB
b. Funkcje: FV, IMPT, IRR, ISPMT, MIRR, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN, SYD, VDB
c. Funkcje analityczne i pomocnicze

5) Makropolecenia
a. Tworzenie
b. Zastosowania
c. Modyfikacja

6) Funkcje użytkownika
a. Podstawy VBA
b. Edytor VBA
c. Składnia VBA
d. Tworzenie i wykorzystanie własnych funkcji
e. Automatyzacja obliczeń

7) Solver – zaawansowane narzędzie optymalizacyjne

8) Modelowanie wielowariantowe – Scenariusze

9) Ochrona arkusza i skoroszytu

10) Automatyzacja arkusza
a. Kontrolki: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, pola tekstowe

11) Wizualizacja danych
a. Tworzenie wykresów
b. Wykresy wieloseryjne

12) Bazy danych i korespondencja seryjna w Microsoft Word
a. Pojęcia dokumentu głównego i bazy
b. Rodzaje korespondencji seryjnej
c. Zastosowania

13) Formaty danych i ich wykorzystanie

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: