Opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z edytorem Visual Basic i podstawowymi konstrukcjami wykorzystywanymi przy budowaniu kodu VB. Dodatkowo, szkolenie ma pokazać jednakowe elementy środowiska VB dla wszystkich aplikacji pakietu Office.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność poruszania się w środowisku Microsoft Office.

Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną tworzyć oprogramowanie w środowisku Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem osób, które wykorzystują intensywnie program Microsoft Word do tworzenia i przetwarzania skomplikowanych dokumentów.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Elementarne konstrukcje języka Basic (VBA01)
1) Budowa edytora Visual Basic
2) Podstawowe elementy języka
a. Zmienne, stałe, typy danych
b. Instrukcje przypisania
c. Użycie wbudowanych pól dialogowych
d. Funkcje wbudowane w przykładach (obliczenia, przekształcenia tekstowe)
3) Sterowanie przebiegiem programu, podejmowanie decyzji
a .Instrukcja If
b. Instrukcja Select Case
4) Powtarzanie czynności, pętle
a. Liczone
b. Logiczne
c. Wczesne opuszczanie pętli
d. Zagnieżdżenie pętli
5) Wykorzystanie tablic
a. Deklaracja, tablice statyczne i dynamiczne
b. Tablice i pętle
c. Błędy w tablicach
d. Przykłady wykorzystania
e. Wyszukiwanie wartości
f. Sortowanie
6) Operacje dyskowe
a. Tworzenie pliku sekwencyjnego
b. Operacje: zapis, odczyt

Moduł: Błędy w programach (VBA02)
1) Rodzaje błędów
2) Tryb przerwania, analiza kodu
3) Obsługa błędów wykonania
4) Tabela kodów błędów

Moduł: Podstawowe zastosowania Visual Basic w Microsoft Word (VBAWD01)
1) Tworzenie własnych funkcji
a. Specyfika funkcji
b. Wywoływanie funkcji
c. Przykłady wykorzystania funkcji podczas przetwarzania danych
2) Wykorzystanie w dokumencie kontrolek
a. Pasek Formularze
b. Przybornik formantów
c. Pojęcie i specyfika programowania zdarzeniowego
d. Wykorzystanie funkcji do kontroli poprawności danych

Moduł: Makra (VBAWD02)
1) Rejestracja makr
a. Nagrywanie sekwencji czynności
b. Czytanie i korekta kodu
c. Przykłady wykorzystania makr przy automatyzacji pracy
2) Własne paski narzędzi

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: