Opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Excel. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Excel, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Excel oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części kursu lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje w środowisku Microsoft Excel, szczególnie zaś dla osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Programowanie obiektów Microsoft Excel (VBAEX02)
1) Zapoznanie z hierarchią obiektów Excela
a. Zmienne obiektowe
b. Korzystanie z kolekcji obiektów
2) Właściwości, metody, zdarzenia
c. Obiekt aplikacja
d. Obiekt zeszyt
e. Obiekt arkusz
f. Obiekt komórkami
g. Aktywny obiekt
h. Ciągły obszar
i. Zaznaczenie
3) Praca z obiektami
a. Przykłady wykorzystania obiektów przy programowaniu aplikacji
b. Programowanie wykresów

Moduł: Okna dialogowe, programowanie zdarzeń (VBAEX03)
1) Omówienie dostępnych formantów
a. Formant Kalendarz, wykorzystanie, oprogramowanie
2) Oprogramowanie zdarzeń
3) Łączenie formularzy z danymi w arkuszu
4) Funkcje kontroli poprawności wprowadzanych danych

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: