Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób zarządzających przebiegiem i kontrolujących realizację projektów. Podczas zajęć każdy z uczestników kursu pozna funkcjonalność narzędzi raportowania oraz zaawansowane narzędzia kontroli przydziałów, jak również zapozna się z zagadnieniami optymalizacji projektów i dopasowania do własnych potrzeb środowiska pracy.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Microsoft Project – Podstawowy.

Dla kogo:

Kurs dedykowany jest dla menadżerów zarządzających złożonymi projektami i osób raportujących postępy ich realizacji.

Czas trwania:

1 dzień.

Moduł: Raportowanie (MSPRO05)
1) Formatowanie zaawansowane
a. Formatowanie wykresu Gantta
b. Tworzenie nowego widoku
c. Tworzenie nowej tabeli
d. Dostosowanie pól do własnych potrzeb
e. Filtry
f. Sortowanie
g. Grupowanie
h. Raporty
2) Drukowanie
a. Ustawienia wydruku
b. Cel drukowania
3) Zapisywanie pliku programu Microsoft Project w innych formatach
a. Zapisywanie jako plik programu Microsoft Excel
b. Zapisywanie jako strona sieci Web

Moduł: Przydziały – zagadnienia zaawansowane (MSPRO06)
1) Redukowanie nadmiernych alokacji zasobów
a. Analiza obciążenia zasobów
b. Zamiana zasobów przeciążonych na niedociążone
c. Wydłużenie czasu trwania zadania
d. Przerwanie pracy nad zadaniem
e. Zmniejszenie wartości w polu Jednostki
f. Rozkład pracy
2) Rozwiązywanie problemów z niedostateczną alokacją zasobów
a. Usuwanie pracy w nadgodzinach
b. Zmiana czasu trwania zadania
3) Bilansowanie zasobów
4) Typy zadań
a. Stała liczba jednostek
b. Praca stała
c. Stały czas trwania

Moduł: Wybrane zagadnienia optymalizacji projektu (MSPRO07)
1) Ścieżka krytyczna
a. Zapas czasu
b. Zadanie krytyczne
2) Termin ostateczny
3) Zadanie cykliczne

Moduł: Metody dopasowywania programu Microsoft Project do własnych celów (MSPRO08)
1) Tworzenie nowych pasków narzędzi
2) Specyfikacja narzędzia Organizator
3) Makra
a. Rejestracja makr
b. Odtwarzanie makr

Moduł: Konsolidacja projektów i zasobów (MSPRO9)
1) Konsolidacja zasobów
a. Pula zasobów i pliki współużytkujące
b. Wprowadzanie zmian w pliku współużytkującym i w puli zasobów
c. Konsolidacja puli zasobów z nowymi planami projektów
d. Aktualizacja puli zasobów z poziomu pliku współużytkującego
2) Konsolidacja projektów
a. Tworzenie projektów głównych i podprojektów
b. Zależności między zadaniami w różnych projektach

Moduł: Analiza wartości wypracowanej a wydajność projektu (MSPRO10)
1) Zastosowanie analizy wartości wypracowanej
a. Przeglądanie wskaźników wartości wypracowanej
b. Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej
c. Wskaźniki kosztu wartości wypracowanej

Cena:

300*/520** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: