Celem projektu była kontynuacja szkoleń oferowanych w ramach projektu “ECDL – i Ty możesz mieć europejskie komputerowe prawo jazdy”.

Termin realizacji projektu:
 maj 2009-październik 2010.

Szkolenia w 100% dofinansowane – bezpłatne.

W ramach projektu realizowano szkolenia, programowo zgodne z ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany.
AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
AM4: Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany
AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany
Po zakończonych szkoleniach kursanci przystąpili do egzaminów, celem uzyskania certyfikatu ECDL-A.