Bezpłatne szkolenia komputerowe dla użytkowników aplikacji biurowych, przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL – European Computer Driving Licence.

Termin realizacji projektu:
 październik 2006-styczeń 2008.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych, sprawdzających umiejętność obsługi komputera.
Powyższe egzaminy sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Projekt składał się z 2 etapów:

  1. Szkolenia warsztatowe
  2. Szkolenia e-learningowe

Każdy Uczestnik po ukończeniu szkoleń metodą tradycyjną przystępował do szkoleń uzupełniających ze wszystkich 7 zagadnień, które były realizowane metodą e-learningową.
Do realizacji szkoleń metodą tradycyjną, jak i e-learningową z opieką  mentora, czyli zdalnego trenera szkoleń e-learning, BizTech wykorzystał własne narzędzie, jakim jest Portal Edukacyjny edu.biztech.