Dane do faktury:
  Adres rejestracyjny:
  Dane kontaktowe:
  Dane o kursie/warsztatach:
  1. PLENG
  2. stacjonarnazdalna
  3. Uczestnicy (imię, nazwisko)

   (*) W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o wypisanie danych personalnych Zamawiającego. (**) Cena netto. UWAGA! W przypadku rezygnacji z kursu/warsztatów Zgłaszający uiszcza następującą opłatę: - 15% ceny kursu/warsztatów, gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej niż 3-4 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia kursu/warsztatów; - 60% ceny kursu/warsztatów, gdy odwoła swoje uczestnictwo na 1-2 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia lub gdy nie zgłosi się na kurs/warsztaty. Jakiekolwiek zmiany zaistniałe zarówno z naszej, jak i z Państwa strony będą wymagać potwierdzenia w formie pisemnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować opóźnieniem realizacji usługi.

  1. Wyjaśnienie Informujemy, że udzielenie pierwszej zgody – tj. na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia kursu/warsztatów – jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w kursie/warsztatach. Natomiast udzielenie drugiej zgody nie jest konieczne, aby wziąć w nich udział.

  2. zgadzam sięnie zgadzam się
  3. zgadzam sięnie zgadzam się
  4. 3. Informacja o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: iod@biztech.pl lub na adres pocztowy: BizTech Konsulting SA, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa.