2017

2018

2019

14 SIERPNIA 2017
Raport za II kwartał 2017 r.
14 LISTOPADA 2017
Raport za III kwartał 2017 r.
18 STYCZNIA 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BizTech Konsulting S.A.
20 MARCA 2018
Raport roczny za 2017 rok
14 MAJA 2018
Raport kwartalny za I kw. 2018 roku
13 SIERPNIA 2018
Raport kwartalny za II kw. 2018 roku
14 LISTOPADA 2018
Raport kwartalny za III kw. 2018 roku
6 LUTEGO 2019
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
13 MAJA 2019
Raport roczny za 2018 rok
15 MAJA 2019
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
11 CZERWCA 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14 SIERPNIA 2019
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
13 LISTOPADA 2019
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

2020

2021

2022

31 STYCZNIA 2020
Raport Kwartalny za IV kwartał 2019
12 MAJA 2020
Raport Roczny za 2019 rok
14 MAJA 2020
Raport Kwartalny za I kwartał 2020 roku
22 LIPCA 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników
10 SIERPNIA 2020
Raport Kwartalny za II kwartał 2020 roku
12 SIERPNIA 2020
Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2020 roku
12 LISTOPADA 2020
Raport Kwartalny za III kwartał 2020 roku
9 LUTEGO 2021
Raport Kwartalny za IV kwartał 2020 roku
12 MAJA 2021
Raport Kwartalny za I kwartał 2021 roku
19 MAJA 2021
Raport Roczny za 2020 rok
24 CZERWCA 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników
10 SIERPNIA 2021
Raport Kwartalny za II kwartał 2021 roku
9 LISTOPADA 2021
Raport Kwartalny za III kwartał 2021 roku
10 LUTEGO 2022
Raport Kwartalny za IV kwartał 2021 roku
11 MAJA 2022
Raport Kwartalny za I kwartał 2022 roku
18 MAJA 2022
Raport Roczny za 2021 rok
11 SIERPNIA 2022
Raport za II Kwartał 2022 roku
9 LISTOPADA 2022
Raport za III Kwartał 2022 roku

2023

2024

9 LUTEGO 2023
Raport Kwartalny za IV kwartał 2022 roku
11 MAJA 2023
Raport Kwartalny za I kwartał 2023 roku
24 MAJA 2023
Raport Roczny za 2022 rok
10 SIERPNIA 2023
Raport Kwartalny za II kwartał 2023 roku
9 LISTOPADA 2023
Raport Kwartalny za III kwartał 2023 roku
14 LUTEGO 2024
Raport Kwartalny za IV kwartał 2023 roku
14 MAJA 2024
Raport Kwartalny za I kwartał 2024 roku
29 MAJA 2024
Raport Roczny za 2023 rok
14 SIERPNIA 2024
Raport Kwartalny za II kwartał 2024 roku
14 LISTOPADA 2024
Raport Kwartalny za III kwartał 2024 roku