Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków korzystają z obszernych zbiorów danych. Konieczność wyszukiwania oraz przechowywania dużych zbiorów informacji wymaga zastosowania wyspecjalizowanych programów takich jak Microsoft Access, które gwarantują efektywny, bezpieczny i łatwy dostęp do zgromadzonych danych. Podczas kursu każdy z uczestników pozna zasady tworzenia baz danych i dostosowania ich do wymagań użytkowników końcowych.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Microsoft Access – Użytkowanie baz danych.

Dla kogo:

Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przetwarzania, analizy obszernych zbiorów danych umiejętność użytkowania oraz projektowania baz danych dla własnego, jak i współpracowników użytku, przyniesie wymierne korzyści.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Projektowanie bazy danych (MSAC06)
1) Etapy projektowania bazy danych
a. Określenie wymaganych informacji
b. Zdefiniowanie typów danych
c. Ustalenie zależności pomiędzy potrzebnymi informacjami
2) Normalizacja baz danych
3) Relacje
a. Jeden-do-wielu
b. Jeden-do-jeden
c. Wiele-do-wielu. Tabela pośrednicząca

Moduł: Tabele – Szczegóły (MSAC07)
1) Typy danych
2) Formaty niestandardowe
3) Niestandardowe maski wprowadzania
4) Wartość domyślna pola
5) Sprawdzanie poprawności danych na poziomie pola i rekordu
6) Odnośniki – pola kombi

Moduł: Kwerendy wybierające – szczegóły (MSAC08)
1) Sprzężenia
a. Wewnętrzne
b. Zewnętrzne – lewostronne i prawostronne
2) Daty w kwerendach
a. Wykorzystanie daty jako kryterium
b. Funkcje wykonujące operacje na danych typu data
c. Data jako parametr w kwerendzie
3) Zastosowanie wbudowanych funkcji programu Microsoft Access do formułowania kryteriów oraz tworzenia pól obliczeniowych
4) Grupowanie danych
5) Znajdowanie „górnych” wartości
6) Właściwości kwerendy

Moduł: Tworzenie oraz zastosowanie kwerend funkcjonalnych (MSAC09)
1) Kwerendy modyfikujące zawartość bazy danych
a. Kwerenda usuwająca
b. Kwerenda dołączająca
c. Kwerenda aktualizująca
2) Kwerendy służące do tworzenia zestawień na podstawie informacji zapisanych w bazie – Kwerenda tworząca tabele

Moduł: Formularze (MSAC10)
1) Tworzenie formularzy za pomocą kreatora oraz narzędzia Autoformularz
2) Modyfikacja projektu formularza
3) Rodzaje formatów – związany, niezwiązany, obliczeniowy
4) Edycja formantów
5) Właściwości i zastosowanie wybranych formantów
a. Pole tekstowe
b. Pole kombi i pole listy
c. Pola wyboru i przyciski opcji
d. Ramki
6) Tworzenie formularza w widoku projektu
7) Podformularze

Moduł: Raporty (MSAC11)
1) Właściwości strony raportu
2) Właściwości formantów
3) Grupowanie danych
4) Wykorzystanie wyrażeń do rozbudowy treści w raportach
5) Wykresy

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: