+48 22 100 10 00

PROGNOZY FINANSOWE

 

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na 2018 rok.

Przychody ze sprzedaży: 14.400 tys. zł.

EBITDA (wyniki operacyjny + amortyzacja): 600 tys. zł.

Zysk netto: 300 tys. zł.

BizTech Konsulting S.A. pozyskał 560 tys. zł z emisji akcji serii G oraz 200 tys. zł z emisji akcji serii H, które inwestuje w rozwój działu developerskiego projektującego i wdrażającego rozwiązania analityczno-sprawozdawcze. Wynikiem tych prac jest m.in. aplikacja BlueSZOP, która jest ewaluacją aplikacji proCRM. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami oraz sprzedaży zostały rozbudowane o system nadzoru nad procesami zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia szanse sprzedaży naszego oprogramowania SSAC do bieżącej kontroli uprawnień dostępu do folderów.

Trwają prace developerskie nad pilotem usługi i oprogramowania do anonimizacji danych gromadzonych w testowych bazach danych – celem zapewnienia zgodności w ramach RODO. Dzięki usłudze Black Cargo wspartej przez dedykowane, autorskie oprogramowanie, wrażliwe informacje z punktu widzenia RODO, takie jak numery kart kredytowych czy numery PESEL, wartości kont i faktur, można zastąpić realistycznymi wartościami o odpowiednich cechach, strukturze i wolumetrii. W efekcie obraz danych produkcyjnych (nie same dane produkcyjne), może być bezpiecznie wykorzystywany do celów nieprodukcyjnych poza firmą czy instytucją przetwarzającą te dane np. do budowania aplikacji przez dostawców zewnętrznych, do szkoleń, testowania.

Dział Edukacji wprowadził usługę prowadzenia projektów edukacyjnych począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych, przez realizację procesu edukacyjnego, po analizę wyników w oparciu o autorską platformą RedTrain, której celem jest kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu zagadnień planowania, obsługi i sprawozdawczości poprzez użycie odpowiednich zasobów organizacyjnych i technicznych.

Wraz ze zmianami technologicznymi tj. bumu na rozwiązania chmurowe obserwujemy wzrost liczby zainteresowanych certyfikacją z obszarów Amazon Web Services, Salesforce czy Google Cloud. Dwóch pierwszych wymienionych dostawców generuje znakomitą większość sesji egzaminacyjnych. Kolejnym czynnikiem warunkującym wzrost liczby egzaminów jest fakt, że Centrum Egzaminacyjne BizTech jest jednym z trzech centrów obsługujących ww. egzaminy.

Powyższe przesłanki oraz posiadany portfel klientów pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość i konserwatywnie zakładać ok. 10% wzrost przychodów oraz utrzymanie dotychczasowej marży. Zakładany wzrost sprzedaży zostanie zrealizowany głównie w obszarze naszych usług oraz własnego oprogramowania. Sprzedaż licencji oraz serwerów przewidywany jest na poziomie z ubiegłego roku.

W publikowanych raportach okresowych Zarząd Emitenta będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w świetle prezentowanych wyników w raportach okresowych za kolejne kwartały 2018 roku.