Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Jednym z pomysłodawców, a na pewno najaktywniejszym propagatorem Forum był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. W 2019 r. Forum po raz kolejny odniosło sukces frekwencyjny i zgromadziło 510 osób. Podczas konferencji wręczane są Nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach, m.in. związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz Forum Teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”.

XXIX Forum Teleinformatyki
System informacyjny państwa – dylematy rozwoju
21-22 września 2023 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie

Patronat Honorowy Forum:
Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Więcej informacji o konferencji: www.forumti.pl