Można było dowiedzieć się, jak:
• Wszechstronnie i w sposób zautomatyzowany tworzyć kopie zapasowe
• Szybko przywracać dokumenty, skrzynki pocztowe i obiekty AD z kopii zapasowych
• Konfigurować wiele domen AD, Office 365 i Exchange i zarządzać nimi centralnie
• Nadawać uprawnienia do tworzenia kopii zapasowych użytkownikom, którzy nie są administratorami i kontrolować ich działania

Przedstawiliśmy narzędzie RecoveryManager Plus, które służy do tworzenia kopii zapasowych wszystkich aspektów środowiska Active Directory. Umożliwia ono natychmiastowe przywracanie usuniętych lub zmodyfikowanych obiektów oraz poszczególnych atrybutów, bez konieczności restartowania kontrolerów domeny. Dzięki systemowi RecoveryManager Plus mamy możliwość bezproblemowego przywrócenia wszystkich obiektów AD, takich jak użytkowników, grupy, GPO, OU, atrybuty Exchange, informacje DNS, konta komputerów oraz kontaktów. RecoveryManager Plus potrafi również przywrócić całe środowisko AD do wybranego punktu w czasie, cofając wszystkie poprzednie zmiany. Backupy Active Directory możemy przetrzymywać przez określony czas oraz wykonywać je automatycznie wg ustalonego harmonogramu. Aplikacja wspiera także wykonywanie backupów Office 365 oraz Exchange, zabezpieczając je przed potencjalnymi problemami.

Webinarium skierowane było do wszystkich przedstawicieli działu IT, jak również do kadry zarządzającej.

Agenda
1. Wprowadzenie do RecoveryManager Plus
2. Korzyści i główne funkcjonalności RecoveryManager Plus
3. Wbudowane metody ochrony danych Active Directory i istniejące luki w ochronie
4. W jakim zakresie RecoveryManager Plus rozszerzy i ułatwi backup oraz odzyskiwanie danych AD
5. Wbudowane metody ochrony danych Exchange Server
6. W jakim zakresie RecoveryManager Plus rozszerzy i ułatwi backup oraz odzyskiwanie danych Exchange Server
7. Wbudowane metody ochrony danych Microsoft 365 (Exchange, Sharepoint)
8. Zalety użycia RecoveryManager Plus do odzyskiwania danych Microsoft 365