Klient: Grupa PKO Ubezpieczenia

folder-with-locked-padlock Tło projektu
Głównymi celami projektu było usprawnienie zarządzania posiadanym oprogramowaniem
i urządzeniami mobilnymi oraz dostępem pracowników do zasobów.

business-cards-database Wyzwania
> Spełnienie rekomendacji KNF.
> Raporty – zgodnie z wymogami i szablonami Klienta.
> Ujednolicenie standardów oprogramowania.
> Szybki i zdalny dostęp do zasobów użytkowników.
> Zarządzanie urządzeniami przenośnymi.
> Zebranie w jedno miejsce informacji o dostępnym oprogramowaniu.

symbol Projekt w liczbach
400     komputerów/ stacji roboczych/ serwerów
4         
użytkowników/ konta administratora systemu
5         
osób / szkolenie z wdrożonego oprogramowania

automation Rozwiązanie
> Realizacja rekomendacji KNF – zarządzanie podatnościami i aktualizacjami.
> Utworzenie repozytorium sprzętu i oprogramowania.
> Uruchomienie portalu dla użytkowników Self Service Portal.
> Raporty dla biznesu i działu IT.
> Standaryzacja oprogramowania.
> Kontrola dostępu urządzeń spoza organizacji.
> Nagrywanie sesji zdalnych z użytkownikiem.

install  Wdrożenie
Cały proces wdrożenia, wraz z przeszkoleniem administratorów i osób dedykowanych do obsługi, zajął Partnerowi, firmie BizTech Konsulting SA, 4 tygodnie. W projekcie uczestniczyło po stronie firmy wdrażającej dwóch certyfikowanych inżynierów technicznych.

BizTech Konsulting SA jest Gold Partnerem w obszarze produktów Desktop Central ManageEngine.


Bezproblemowe i szybkie wdrożenie Desktop Central Enterprise pozwoliło naszej firmie znacząco uprościć zarządzanie stacjami użytkowników pracujących obecnie w 100% zdalnie. Wdrożone oprogramowanie bardzo podniosło również jakość i szybkość świadczonego użytkownikom wsparcia przez Helpdesk.
Jednocześnie oprogramowanie to pozwoliło nam na realizację jednej z obowiązujących nas rekomendacji KNF, odnoszącej się do zarządzania aktualizacjami wszystkich komponentów software-owych na stacjach użytkowników.

Robert Dźwigulski, Dyrektor Działu Infrastruktury Informatycznej 

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego projektu?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą.

e-mail: info[at]biztech.pl