Microsoft

(MS_UCERT) Usługi certyfikatów w Active Directory na Windows Server 2019

900 pln (netto)

(MS_SEC) Bezpieczeństwo sieci opartej na Windows Server 2019

1440 pln (netto)

(MS_OPT) SQL Server 2017/2019 – Dostrajanie i optymalizacja zapytań

3590 pln (netto)

(MS_DEV) Implementacja baz danych na platformie SQL Server 2019

2340 pln (netto)

(MS_ADM) Administrowanie serwerami Windows Server 2019

1890 pln (netto)

(MS_AD) Konfiguracja usług Active Directory w Windows Server 2019

1890 pln (netto)

(MS_VT) Wirtualizacja serwera z Windows Server 2019

990 pln (netto)

(MS_MIG) Aktualizacja umiejętności do systemu Windows Server 2019

1440 pln (netto)

(MS_SQL) Podstawy SQL dla analityków danych i jego zastosowanie w Microsoft Excel

990 pln (netto)

(MS_EX1) Wdrożenie i migracja serwerów poczty do wersji Microsoft Exchange 2019

1440 pln (netto)

(MS_EX2) Administrowanie serwera Microsoft Exchange 2019

1440 pln (netto)

(MS_PKI) Zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego na platformie Windows Server 2019

1440 pln (netto)

(MS_ADMSQL) Administrowanie bazami danych na platformie SQL Server 2019

2340 pln (netto)

(MS_UPD) Aktualizacja umiejętności do SQL Server 2019

1440 pln (netto)

Agile Project Management Foundation

3250 pln (netto)

Agile Project Management Practitioner

2500 pln (netto)

(PSPO – I) Scrum Product Owner I

3250 pln (netto)

(PSM – I) Scrum Master

3250 pln (netto)

IBM SPSS

(IBM_SPSS) Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics

1800 pln (netto)