BizTech może poszczycić się doświadczeniem w realizacji dedykowanych dużych projektów szkoleniowych, prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.​

Oto wybrane projekty:

W 2012 roku BizTech przeprowadził szereg szkoleń technicznych dla 11 osób z tematyki: Migracja Win 2003/2012, MS 50322 Configuring and Administering Windows 7, MS 6234 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, PKI Win 2008, Oracle.

Przeprowadzenie i kompleksowa obsługa komputerowych testów wiedzy przez Internet dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Szkolenia oraz testy e-learningowe na Portalu Edukacyjnym edu.biztech.

W okresie 08.2011-07.2012 BizTech dzierżawił firmie Smart Education International Portal Edukacyjny edu.biztech oraz sprzedał contenty e-learning do szkoleń MS Office 2010: Excel, PowerPoint, Project, Word – poziom średni i zaawansowany. W szkoleniach wzięło udział 533 pracowników, w tym 147 kobiet. W ramach tej współpracy BizTech przeprowadził również testy wstępne i końcowe dla uczestników szkoleń.

Od 2004 roku regularnie szkolimy z zakresu Microsoft Project Słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management), prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej, w Warszawie. Z naszych szkoleń skorzystało już ponad 5800 osób z 92 edycji Studiów.

Referencje (Poprzednie referencje możemy udostępnić do wglądu na życzenie Klienta.)

W 2011 roku BizTech przeprowadził 49 osoboszkoleń dla pracowników WUP. Szkolenia były zorganizowane na różnym poziomie zaawansowania z MS Word, Excel, PowerPoint wersja 2007 PL.

Posiadamy również doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych
i realizacji projektów szkoleniowych w ramach EFS:​

Realizacja projektu systemowego pn. „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”. Projekt – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przeszkolenie  1259 osób z różnych regionów Polski.

Bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Advanced. Czytaj więcej
Bezpłatne szkolenia programowo zgodne z ECDL. Czytaj więcej
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla użytkowników aplikacji biurowych, przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL. Czytaj więcej

W 2013 roku BizTech przeprowadził na zlecenie firmy ECORYS szkolenia dla uczniów warszawskich techników z zakresów: C++, CISCO, Administracja baz MS SQL 2008, Windows Server 2008 i 2012. W zajęciach tych, zrealizowanych w ramach projektu „Kompleksowi zawodowo” (finansowanego ze środków UE), uczestniczyło 125 uczniów.

Podwykonawstwo w projekcie
Beneficjent ostateczny: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

W sierpniu i wrześniu 2010 przeprowadzono szkolenia dla firmy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z zakresu MS Word i MS Excel w ramach podwykonawstwa w projekcie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS „Innowacja i rozwój – Program rozwoju Kadr WSiP S.A.”. W projekcie wzięło udział 60 pracowników w wieku 45+. Ewaluacja szkoleń oraz testy końcowe były przeprowadzone na Portalu edu.biztech.

Podwykonawstwo w projekcie
Beneficjent ostateczny: Grupa SITA

W ramach podpisanej umowy BizTech przeprowadził szkolenia z zakresu MS Office, Adobe Photoshop i MS Project dla firm z grupy SITA.
Projekt obejmował: badanie potrzeb szkoleniowych, przeprowadzenie testów wstępnych za pomocą Portalu edu.biztech, podział na grupy wg zaawansowania oraz przeprowadzenie szkoleń w 8 lokalizacjach: Częstochowa, Kościerzyna, Nowy Sącz, Płock, Poznań, Warszawa, Chorzów, Bielsko-Biała.

W lutym 2012 roku BizTech wdrożył w Starostwie Powiatowym w Legionowie portal e-learningowy, służący do prowadzenia szkoleń oraz zarządzania nimi. Portal opracowany jest w technologii Microsoft .NET Framework 3.5. Projekt pt. „E-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej” był wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II. Działanie 2.2 RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Szkolenia z programów MS Excel podst. i zaaw., MS Word zaaw. i MS PowerPoint. Czytaj więcej
Opracowanie i wdrożenie systemu B2B wsparcia MSP z branży doradczo-szkoleniowej w sprawnym prowadzeniu projektów szkoleniowychCzytaj więcej