+48 22 100 10 00

REALIZACJE

BizTech może poszczycić się doświadczeniem w realizacji dedykowanych dużych projektów szkoleniowych, prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
Oto wybrane projekty:

Advanced Solutions Institute Poland

Szkolenia techniczne Microsoft i Oracle. Czytaj więcej
Referencje

Centrum Projektów Europejskich

Przeprowadzenie i kompleksowa obsługa komputerowych testów wiedzy przez Internet. Czytaj więcej
Referencje

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

Szkolenia oraz testy e-learningowe na Portalu Edukacyjnym edu.biztech.
Referencje

Smart Education International

Dzierżawa Portalu Edukacyjnego edu.biztech, testy dla pracowników. Czytaj więcej
Referencje 

 

Szkoła Główna Handlowa

Szkolenia z Microsoft Project dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Czytaj więcej
Referencje
Poprzednie referencje możemy udostępnić do wglądu na życzenie Klienta.

Wojewódzki Urząd Pracy

Szkolenia z MS Word, Excel, PowerPoint wersja 2007 PL. Czytaj więcej
Referencje

Posiadamy również bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i realizacji projektów szkoleniowych w ramach EFS:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”. Czytaj więcej
Referencje

ECDL Advanced – i Ty możesz mieć zaawansowane komputerowe prawo jazdy

Bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Advanced. Czytaj więcej
Referencje

ECDL dla początkujących i zaawansowanych

Bezpłatne szkolenia programowo zgodne z ECDL. Czytaj więcej

ECDL – i Ty możesz mieć europejskie komputerowe prawo jazdy

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla użytkowników aplikacji biurowych, przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL. Czytaj więcej
Referencje

ECORYS

Szkolenia dla uczniów techników z zakresów: C++, CISCO, Administracja baz MS SQL 2008, Windows Server 2008 i 2012. Czytaj więcej
Referencje

Innowacja i rozwój – Program rozwoju Kadr WSiP SA

Szkolenia z zakresu MS Word i MS Excel oraz testy na Portalu edu.biztech. Czytaj więcej
Referencje

Rozwój Kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Grupy SITA

Szkolenia z zakresu MS Office, Adobe Photoshop i MS Project oraz badanie potrzeb szkoleniowych i testy wstępne za pomocą Portalu edu.biztech. Czytaj więcej

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Wdrożenie portalu e-learningowego, służącego do prowadzenia szkoleń i zarządzania nimi. Czytaj więcej
Referencje

System Edukacji Aktywizacji Integracji i Rozwoju Personelu PLL LOT (EduAIR) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Szkolenia z programów MS Excel podst. i zaaw., MS Word zaaw. i MS PowerPoint. Czytaj więcej
Referencje

Szkolenia B2B – system B2B wspierający prowadzenie projektów szkoleniowych

Opracowanie i wdrożenie systemu B2B wsparcia MSP z branży doradczo-szkoleniowej w sprawnym prowadzeniu projektów szkoleniowych. Czytaj więcej