Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

„CRM B2B – system B2B wspierający procesy biznesowe związane z obsługą klientów prowadzących projekty badawcze”.

Projekt został zrealizowany

BizTech Konsulting SA podpisała umowę z PARP na dofinansowanie Projektu pt. „CRM B2B – system B2B wspierający procesy biznesowe związane z obsługą klientów prowadzących projekty badawcze”.

Termin realizacji Projektu:
1.11.2014-30.06.2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu:
330 000 PLN, w tym 165 000 PLN dofinansowania.   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

„Szkolenia B2B – system B2B wspierający prowadzenie projektów szkoleniowych”.

Projekt został zrealizowany

BizTech Konsulting SA podpisała umowę z PARP na dofinansowanie Projektu pt. „Szkolenia B2B – system B2B wspierający prowadzenie projektów szkoleniowych”.

Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu B2B wsparcia MŚP z branży doradczo-szkoleniowej w sprawnym prowadzeniu projektów szkoleniowych wraz z partnerami biznesowymi. Przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia rozwiązania i integracji z systemami obecnych partnerów.

Termin realizacji Projektu:
1.11.2014-31.08.2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu:
230 000 PLN, w tym 115 000 PLN dofinansowania.   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

„Platforma B2B Callcenter – system B2B wspierający procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych klientów Callcenter”

Projekt został zrealizowany

Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu platformy typu B2B na bazie systemów CRM, umożliwiającej zarządzanie, monitorowanie i raportowanie usługi Callcenter u klientów. 
Oprogramowanie umożliwia integrację systemów wnioskodawcy oraz partnerów projektu, a także automatyzację procesów biznesowych związanych z obsługą klientów callcenter.

Wartość dofinansowania: 100 000 PLN
Termin realizacji: 01.01.2013-30.10.2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

„Wdrożenie platformy B2B wspierającej procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych kluczowych klientów”

Projekt został zrealizowany

Projekt polega na wdrożeniu w platformy typu B2B u wnioskodawcy oraz partnerów projektu, która umożliwi automatyzację procesów biznesowych związanych z nadawaniem, modyfikacją i odbieraniem uprawnień do systemów informatycznych w działaniach dla pracowników wspólnych kluczowych klientów. 

Wartość dofinansowania: 193 500 PLN
Termin realizacji: 01.11.2012-15.02.2014 r.