Platforma egzaminacyjna, dzięki której możesz zdać egzaminy z zakresu:

UWAGA: U nas sala egzaminacyjna jest ozonowana.

Ze względu na obowiązujące zasady oraz w trosce o komfort naszych Klientów, zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego nie wcześniej niż na 15 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Centrum Egzaminacyjne jest czynne w g. 9-16.

Zasady zgłoszenia, przystąpienia i przebiegu egzaminu

Jak zarejestrować się na egzamin:
Samodzielnie poprzez stronę dostawcy egzaminu lub poprzez http://certiport.com, wykonując 3 kroki tj. rejestrację, wybór lokalizacji, zakup egzaminu.

Wszystkie kroki są szczegółowo opisane na stronie: http://www.certiport.com/PORTAL/desktopdefault.aspx?tabid=672&roleid=101

Przystąpienie do egzaminu – procedury

1. Dokumenty potwierdzające tożsamość
Procedura udostępniania egzaminu wymaga przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość:
– pierwszy dokument powinien posiadać zdjęcie np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa;
– drugim dokumentem może być: karta studencka, karta kredytowa, karta pracownicza, karta klubowa.

2. Pozostawienie rzeczy osobistych
Rzeczy osobiste, tj. okrycie wierzchnie, torby, sprzęt, notesy pozostawiamy w zamykanej szafie, wskazanej przez administratora egzaminu.

3. Akceptowane materiały i pomoce naukowe:
– kalkulator lub słownik – jeśli dostawca egzaminu zezwala na ich posiadanie;
– ćwiczenie lub skrypty – jeśli wymaga tego egzamin, są wręczane przed wejściem do sali egzaminacyjnej.

4. W trakcie egzaminu nie wolno:
– komunikować się z inną osobą zdającą, udzielać jej wsparcia w jakichkolwiek kwestiach. Jedyną osobą, z którą można rozmawiać, jest administrator;
– przeszkadzać innym Uczestnikom egzaminów np.: głośno zachowywać się, wiercić się, chodzić po pomieszczeniu, otwierać okna;
– korzystać z materiałów pomocniczych za wyjątkiem dozwolonych przez dostawcę egzaminu np. słownik polsko-angielski, kalkulator, skrypt będący częścią materiałów egzaminacyjnych;
– zdawać egzaminu za kogoś innego;
– zabierać ze sobą kartek-notatników wręczanych przez administratora;

UWAGA: próba opuszczenia aplikacji lub uruchomienia innej za pomocą klawiszy np. CTRL Key, ALT Key, Backspace Key or Escape Key spowoduje zatrzymanie sesji i wylogowanie Użytkownika. 

5. Należy powiadomić Administratora w przypadku:
– wszelkich problemów technicznych;
– potrzeby opuszczenia pokoju egzaminacyjnego;
– niewłaściwego zachowania innych Uczestników egzaminów;
– braku komfortu, gdy jest zbyt głośno (do Państwa dyspozycji są zatyczki do uszu) lub stanowisko jest niewłaściwie oświetlone.

KONTAKT

Maja Lizak
Dział Edukacji – Realizacja

tel. +48 22 100 10 13
e-mail: maja.lizak[at]biztech.pl

Tomasz Januszczak
Dział Edukacji – Realizacja
tel. +48 22 100 10 01
e-mail: tomasz.januszczak[at]biztech.pl