Celem projektu było dopasowanie umiejętności i kwalifikacji pracowników z terenu Mazowsza w zakresie umiejętności obsługi komputera i pakietów biurowych (zgodnie z europejskim formatem ECDL), do potrzeb nowoczesnego rynku pracy i wymogów pracodawcy.

Termin realizacji projektu: styczeń 2011-kwiecień 2012.
Szkolenia w 100% dofinansowane – bezpłatne.

W ramach projektu realizowane były szkolenia, które są programowo zgodne z ECDL; polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Szkolenia obejmowały cztery obszary podstawowe (moduły):

  • Przetwarzanie tekstów (na przykładzie Word 2007)
  • Arkusze kalkulacyjne (na przykładzie Excel 2007)
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (na przykładzie PowerPoint 2007)
  • Usługi w sieciach informatycznych (m.in. MS Outlook 2007)

oraz trzy obszary zaawansowane (moduły):

  • Przetwarzanie tekstów (na przykładzie Word 2007)
  • Arkusze kalkulacyjne (na przykładzie Excel 2007)
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (na przykładzie PowerPoint 2007)
     

W dniu 26 kwietnia 2012 roku zorganizowaliśmy spotkanie dla uczestników szkoleń, podsumowujące projekt.
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem i zgromadziło ok. 100 osób.