Absolwent Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1971 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, Wydział Elektroniki PW, a w 1978 r. habilitował się, Wydział Elektroniki PW. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora.

Od 1964 r. do 2015 r. zawodowo związany z Politechniką Warszawską, gdzie pełnił m.in. funkcje: Prodziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu Informatyki, Kierownika Zakładu Grafiki Komputerowej, Kierownika Wieczorowych Studiów Zawodowych Informatyka. Współpracował również z Wojskową Akademią Techniczną, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Wyższą Szkołą Menedżerską oraz Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy: autor 8 książek (monografii), 46 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 21 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, tłumaczenia pozycji książkowych, opracowania badawcze i konstrukcyjne niepublikowane, patenty.

Pełnił liczne funkcje poza uczelniami: Zespół Ekspertów MEN d/s Informatyki – przewodniczenie; KBN – członek Komitetu, Zespół T11 oraz Zespół ds. Infrastruktury Informatycznej; Komitet Informatyki PAN – zastępca przew. Komitetu, przewodniczący Sekcji Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów; Rada Naukowa Instytutu Maszyn Matematycznych; Rada Naukowa Przemysłowego Instytutu Elektroniki – przewodniczący; Rada Naukowa Instytutu Informatyki Stosowanej i Teoretycznej PAN w Gliwicach; Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN – zastępca przewodniczącego; Rada Naukowa CENRiT; Rada Wydziału Elektroniki WAT; Senat PJWSTK. Członek organizacji i stowarzyszeń: Towarzystwo Naukowe Warszawskie; współpracownik Komisji Geoinformatyki PAU; Stowarzyszenie Elektryków Polskich; Izba Rzeczoznawców SEP; Polskie Towarzystwo Informatyczne; IFIP WG3.2 (Computer Education at the University Level); IEEE Computer Society; ACM (Association for Computing Machinery). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyż Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej. Laureat wielu Nagród nadanych przez Ministra i JM Rektora PW.