Opis:

Warsztaty z zakresu Agile Project Management oparte są o metodykę DSDM® Atern®. Reprezentuje ona jedno z najstarszych (1995 rok) usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę Agile Project Management. Zajęcia przygotowują uczestników do prowadzenia projektu z wykorzystaniem Agile PM.

Wymagania wstępne:

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które: 1) wdrożyły lub planują wdrożyć APM w swojej organizacji; 2) prowadzą projekty lub zespoły projektowe; 3) chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki Agile Project Management ponad poziom podstawowy.

Czas trwania:

16 godzin

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Powtórzenie podstawowych zagadnień – dotyczących konstrukcji metodyki Agile Project Management, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, Zapoznanie ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia.
2) Cykl życia projektu Agile i produkty – środowisko zarządcze projektu APM. Przegląd typowych faz projektu APM oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w APM. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w APM. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji.
3) Ludzie i role w projekcie Agile – struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile.

Cena:

2500 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC