Opis:

Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia związane z projektowaniem tabel logicznych, indeksowania oraz planów zapytań w SQL Server 2019. Warsztaty przygotowują do zdobycia umiejętności pozwalających na tworzenie obiektów baz danych, procedur składowanych, funkcji, obsługi błędów oraz wyzwalaczy.

Wymagania wstępne:

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla architektów, projektantów i programistów baz danych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację i utrzymanie rozwiązań opartych o SQL Server 2019.

Czas trwania:

40 godzin.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Wstęp do SQL Server 2019 i narzędzi
2) Praca z typami danych
3) Projektowanie i implementacja tabel
4) Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia
5) Planowanie indeksowania dla SQL Server 2019
6) Implementacja struktur tabeli w SQL Server 2019
7) Odczytywanie planów wykonawczych SQL Server 2019
8) Poprawa wydajności poprzez nieklastrowane indeksy
9) Projektowanie i implementacja widoków
10) Projektowanie i implementacja procedur składowanych
11) Łączenie danych i tabel
12) Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika
13) Tworzenie wysoce współbieżnych aplikacji SQL Server 2019
14) Obsługa błędów w kodzie T-SQL
15) Odpowiadanie na manipulację danych poprzez wyzwalacze
16) Implementacja zarządzanego kodu w SQL 2019
17) Przechowywanie danych XML w SQL Server 2019
18) Zapytania do danych XML w SQL Server
19) Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2019
20) Praca z indeksami pełnotekstowymi i zapytaniami

Cena:

2340 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC