Opis:

Każdy Uczestnik warsztatów poprzez praktyczne ćwiczenia skonfiguruje 2 serwery Exchange Server 2019, pracujące w trybie wysokiej dostępności i przeprowadzi migrację skrzynek pocztowych oraz innych obiektów z poprzednich wersji Exchange.

Wymagania wstępne:

Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie IT w zakresie administrowania Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016, administrowania środowiskiem Active Directory Domain Services, administrowania serwerami pocztowymi Exchange 2013/2016, doświadczenie z mechanizmami rozwiązywania nazw, zwłaszcza usługi DNS, znajomość protokołu TCP/IP i koncepcji sieci, znajomość technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI).

Dla kogo:

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które mają doświadczenie w administrowaniu Exchange Server 2013/2016 i chcą poznać najlepsze praktyki migracji usług poczty do najnowszej wersji Exchange Server 2019.

Czas trwania:

24 godziny.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Planowanie wdrożenia Exchange Server 2019
a. Nowe funkcje w serwerze Exchange Server 2019
b. Planowanie wymagań sprzętowych
c. Planowanie wymagań programowych
d. Planowanie wirtualizacji Exchange Server

2) Określenie wymagań do migracji dla bieżącego środowiska pocztowego Exchange 2013/2016
a. Planowanie wymagań dla usług Active Directory
b. Planowanie wymagań aktualizacji dla istniejących serwerów Exchange
c. Planowanie wymagań dla klientów Microsoft Outlook

3) Instalacja serwerów Exchange 2019 w istniejącej infrastrukturze

4) Planowanie dostępu dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
a. Konfiguracja wirtualnych katalogów
b. Zarządzanie certyfikatami SSL
c. Konfiguracja usługi AutoDiscover
d. Konfiguracja Outlook Anywhere

5) Tworzenie i konfiguracja baz danych dla skrzynek odbiorców

6) Konfiguracja wysokiej dostępności dla Exchange Server 2019
a. Przygotowanie infrastruktury klastra DAG
b. Tworzenie klastra DAG dla baz danych
c. Konfiguracja klastra równoważenia obciążenia z wykorzystaniem load balancera firmy Kemp

7) Konfiguracja konektorów wysyłających i odbierających z wykorzystaniem nowych serwerów

8) Konfiguracja usługi DNS

9) Przenoszenie skrzynek pocztowych
a. Przenoszenie zbiorowe w ramach lokalnej organizacji Exchange
b. Przenoszenie ręczne
c. Export i import skrzynki (pliki pst)

10) Migracja folderów publicznych

11) Deinstalacja poprzednich wersji Exchange

Cena:

1440 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC