Opis:

Podczas warsztatów każdy Uczestnik poprzez praktyczne ćwiczenia pozna najlepsze praktyki przy administrowaniu systemem pocztowym Exchange Server 2019.

Wymagania wstępne:

Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie IT w zakresie administrowania Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016, administrowania środowiskiem Active Directory Domain Services, doświadczenie z mechanizmami rozwiązywania nazw, zwłaszcza usługi DNS, znajomość protokołu TCP/IP i koncepcji sieci, znajomość technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI).

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla administratorów systemów pocztowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za konfigurację i utrzymanie środowisk pocztowych.

Czas trwania:

24 godziny.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Zarządzanie serwerami Microsoft Exchange Server 2019
a. Zarządzanie Exchange Server 2019
b. Przegląd roli Mailbox w Exchange 2019
c. Konfiguracja serwerów Mailbox

2) Zarządzanie obiektami odbiorców poczty
a. Odbiorcy Exchange Server 2019
b. Zarządzanie odbiorcami Exchange Server
c. Konfiguracja list i polityk adresowych

3) Zarządzanie środowiskiem Exchange Server 2019 oraz odbiorcami przy wykorzystaniu Exchange Management Shell
a. Wprowadzenie do Exchange Management Shell
b. Zarządzanie Exchange Server 2019 z wykorzystaniem Exchange Management Shell

4) Implementacja dostępu klientów
a. Certyfikaty SSL
b. Konfiguracja wirtualnych katalogów
c. Autodiscover
d. Outlook Web App
e. Exchange Control Panel
f. Exchange ActiveSync
g. Offline Address Book

5) Zarządzanie wysoką dostępnością Exchange Server 2019
a. Konfiguracja wysokiej dostępności baz pocztowych (klaster DAG)
b. Konfiguracja wysokiej dostępności usług Client Access (load balancer lub round robin w DNS)

6) Wdrażanie odzyskiwania danych po awarii w Microsoft Exchange 2019
a. Tworzenie kopii zapasowej baz skrzynek pocztowych
b. Odzyskiwanie baz skrzynek pocztowych
c. Odzyskiwanie elementów skrzynki pocztowej
d. Odzyskiwanie serwera Microsoft Exchange

7) Konfiguracja i zarządzanie transportem wiadomości
a. Wprowadzenie do routingu wiadomości
b. Kolejkowanie wiadomości
c. Konfiguracja konektorów Send i Receive
d. Zarządzanie regułami transportowymi

8) Bezpieczeństwo i utrzymanie Exchange Server 2019
a. Ochrona Exchange Server 2019 za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)
b. Audytowanie wykonywanych operacji
c. Monitorowanie Exchange Server 2019
d. Rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2019

Cena:

1440 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC