Opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z zagadnieniami wdrażania i konfigurowania nowych funkcji w systemie Windows Server 2019.

Wymagania wstępne:

– 2 lub 3 lata doświadczenia we wdrażaniu środowisk opartych na Windows 2012 lub 2016. – Doświadczenie związane z technologią oraz wdrażaniem usług sieciowych opartych na Windows. – Doświadczenie związane z technologią usług katalogowych Active Directory. – Doświadczenie związane z wdrażaniem technologii wirtualizacji opartej na Windows.

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów IT, posiadających wysoką wiedzę o technologiach dostępnych w poprzednich wersjach Windows Server na poziomie certyfikatu MCSA: Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.

Czas trwania:

24 godziny.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Instalacja i konfiguracja Windows Server 2019
a. Wprowadzenie do systemu Windows Server 2019
b. Instalacja Windows Server 2019
c. Konfiguracja Windows Server 2019
d. Implementacja kontenerów w Windows Server 2019
e. Wprowadzenie do edycji Nano Server

2) Implementacja Hyper-V
a. Nowe funkcjonalności roli Hyper-V w Windows Server 2019
b. Konfiguracja składowania danych Hyper-V
c. Konfiguracja sieci Hyper-V
d. Konfiguracja maszyn wirtualnych w Hyper-V

3) Implementacja usług Active Directory
a. Omówienie nowych funkcjonalności AD DS
b. Wdrażanie kontrolerów domeny usługi AD DS
c. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
d. Integracja AD DS z Azure AD
e. Scenariusz migracji usług Active Directory z wersji Windows Server 2012

4) Zarządzanie i optymalizacja magazynowania w Windows Server 2019
a. Przegląd opcji magazynowania Windows Server 2019
b. Konfiguracja magazynu danych opartego na iSCSI
c. Konfiguracja przestrzeni magazynowych (Storage Spaces) w Windows Server 2019
d. Omówienie nowych funkcji: Storage Spaces Direct, Storage Replica i Storage QoS

5) Implementacja klastrów
a. Przegląd opcji failover clustering
b. Implementacja failover cluster
c. Zarządzanie failover cluster
d. Wdrażanie klastra rozproszonego

6) Wdrażanie klastra niezawodnościowego na potrzeby Hyper-V Windows Server 2019
a. Wprowadzenie do integracji roli Hyper-V Server 2019 z klastrem niezawodnościowym
b. Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V na klastrze niezawodnościowym
c. Wdrażanie migracji maszyn wirtualnych w Hyper-V w Windows Server 2019
d. Wdrażanie replik Hyper-V

7) Backup i odzyskiwanie danych w systemie Windows Server 2019
a. Możliwości wykonywania kopii zapasowych
b. Wdrażanie opcji odzyskiwania danych
c. Wdrażanie Microsoft Azure Backup
d. Wdrażanie odzyskiwania serwera

Cena:

1440 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC