Opis:

Warsztaty, prowadzone przy użyciu SQL Server 2017 oraz SQL Server 2019, omawiają funkcjonalności właściwe dla tych wersji. Bogate materiały szkoleniowe prezentują w szczegółowy sposób wewnętrzne działanie SQL Server oraz sposoby jego strojenia.

Wymagania wstępne:

– Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows i ich podstawowych funkcji. – Praktyczna znajomość administrowania i utrzymania baz danych. – Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych administratorów i projektantów baz danych SQL Server.

Czas trwania:

32 godziny.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł 1) Architektura i konfiguracja SQL Server
Moduł 2) Struktury składowania danych
Moduł 3) Funkcjonowanie dziennika transakcji i jego wpływ na wydajność
Moduł 4) Techniki archiwizacji danych i ich odzyskiwania
Moduł 5) Nowe techniki przechowywania danych
Moduł 6) Budowa, tworzenie i zarządzanie indeksami nieklastrowymi
Moduł 7) Wprowadzenie do optymalizacji zapytań
Moduł 8) Wykorzystanie mechanizmów optymalizacji indeksów
Moduł 9) Podpowiedzi dla (Hints) procesora zapytań
Moduł 10) Mechanizmy transakcji i blokowania danych
Moduł 11) Techniki śledzenia zdarzeń oraz wydajności na SQL serwerze
Moduł 12) Wprowadzenie do procesów transferu danych (SSIS)
Moduł 13) Wprowadzenie do procesów tworzenia raportów (SSRS)

Cena:

3590 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC