Opis:

Warsztaty dostarczają wiedzy oraz praktycznych umiejętności, związanych z nowościami w Microsoft SQL Server 2019. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznej konfiguracji na środowisku wirtualnym.

Wymagania wstępne:

– Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu bazami danych z SQL Server 2012 lub 2014. – Podstawowa wiedza z zakresu systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016 oraz jego kluczowych funkcji. – Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Dla kogo:

Warsztaty dla administratorów, projektantów, programistów oraz osób zainteresowanych nowościami w SQL Server 2019.

Czas trwania:

24 godziny.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

1) Wprowadzenie do SQL Server 2019
a. Przegląd cech systemu SQL Server 2019
b. Edycje i komponenty SQL Server 2019
c. Instalacja SQL Server 2019
d. Ulepszenia SQL Server Management Studio

2) Co nowego w wydajności SQL Server 2019
a. Indeksy kolumnowe dla analityki operacyjnej
b. Rozszerzenia dla konstrukcji pamięciowych
c. Wykorzystanie magazynu zapytań (Query Data Store)
d. Tabele tymczasowe

3) Co nowego w bezpieczeństwie
a. Używanie Always Encrypted
b. Zabezpieczenia na poziomie wiersza
c. Dynamiczne maskowanie danych

4) Co nowego w dostępności i skalowalności SQL Server
a. Rozszerzenia w AlwaysOn Availability Groups
b. Rozszerzenia In-Memory OLTP
c. Nowe cechy cache danych
d. Wykorzystanie systemu Windows Server 2019

5) Co nowego w dostępie do danych SQL Server
a. PolyBase
b. Ulepszenia w Integration Services

6) Co nowego dla SQL Server w chmurze
a. Stretch Database
b. Ulepszone Backups to Azure
c. Wstęp do SQL Server 2019 Hybrid Cloud
d. Co nowego w SQL Server Azure Database

Cena:

1440 pln (netto)

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC