Opis:

Power Query to narzędzie Excela, które pozwala na pobranie danych z różnych źródeł, modelowanie ich według swoich potrzeb, a następnie zaimportowanie do arkusza w Excelu. Jeśli często pobierasz dane, a następnie chcesz je przygotować do przedstawienia w formie tabeli, wykresu lub dashboardu (w Excelu lub Power BI) to Power Query jest narzędziem, które usprawni oraz doda nowe możliwości i dodatkowo umożliwi automatyzację Twojej pracy.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji logistyki.

Czas trwania:

16 godzin

Moduł: Wstęp do Power Query

 • Pobieranie i przekształcanie danych – do czego wykorzystać Power Query
 • Gdzie wykorzystamy Power Query (Excel, Power BI)
 • Automatyzacja pracy w Excelu

Moduł: Pobieranie danych

 • Pierwsze kroki, omówienie okna edytora Power Query
 • Dane do Power Query, skąd możemy pobierać dane
  1. Import danych z MS Excel (dane w tym samym pliku)
  2. Import danych z zewnętrznego pliku MS Excel
  3. Konsolidacja danych z wielu arkuszy
  4. Import z plików tekstowych (*.txt, *.csv)
  5. Konsolidacja danych z wielu plików (z folderu)
  6. Import danych ze strony www
  7. Import danych z bazy danych (np. Access)
  8. Inne źródła
 • Tworzenie połączeń z danymi
 • Ładowanie danych do modelu danych

Moduł: Przekształcanie danych – przygotowanie danych do analizy

 • Proste operacje na danych tekstowych, liczbowych, datach
  1. Przekształcanie danych (np. Wyodrębnij)
  2. Tworzenie nowych kolumnę na podstawie danych
  3. Scalanie danych
  4. Polecenie podziel kolumny (dzielenie danych)
 • Anuluj przestawienie kolumn
 • Przestawianie kolumn
 • Grupowanie danych

Moduł: Relacje między danymi, łączenie danych

 • Scalanie tabel
  1. Rodzaje sprzężenia
 • Dołączanie tabel
 • Parametry w Power Query
  1. Omówienie możliwości parametrów

Moduł: Język formuł Power Query M

 • Wstęp do pracy w edytorze języka M

Cena:

800*/1400** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: