Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków przygotowują różnego rodzaju dokumenty. W programie zajęć znajdują się takie zagadnienia jak: wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu, praca z tabelami, wstawianie oraz zastosowanie grafiki, dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb.

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows oraz ukończenie kursu podstawowego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność redagowania lub tworzenia prostych dokumentów. Zdobyte na tym kursie umiejętności przyniosą wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentu.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Podstawy (MSWD01) – SYSTEMATYZACJA WIEDZY
1) Podstawowe pojęcia i czynności
a. Uruchamianie programu
b. Strona, dokument, czcionka, akapit
c. Białe znaki – spacja, znak nowego akapitu, tabulator, przełamanie wiersza

2) Obsługa programu
a. Menu
b. Paski narzędzi oraz ich ustawienia
c. Okna – minimalizowanie, maksymalizowanie, nawigacja
d. Widoki
e. Elementy ekranu – linijka, okienko zadań
f. Zapisywanie zmian. Różnice między poleceniem Zapisz, a Zapisz jako…
g. Zamykanie i otwieranie Pliku
h. Kończenie pracy

3) Wprowadzanie i edycja tekstu – tryb wpisywania i zastępowania

4) Formatowanie
a. Metody zaznaczania tekstu za pomocą myszy i klawiatury
b. Formatowanie czcionki
c. Formatowanie akapitu
d. Punktory i numeracja
e. Tabulatory

5) Numery stron

6) Wstawianie symboli

7) Wstawianie daty

8) Drukowanie

Moduł: Tabele (MSWD02)
1) Tworzenie tabel

2) Modyfikacja struktury tabeli
a. Wstawianie wierszy
b. Wstawianie kolumn
c. Dzielenie komórek
d. Scalanie komórek

3) Dostosowywanie wyglądu tabeli
a. Obramowanie komórek
b. Cieniowanie komórek

4) Dane w tabeli
a. Sortowanie
b. Filtrowanie
c. Formuły

Moduł: Wykresy, diagramy i rysunki (MSWD03)
1) Tworzenie wykresów
a. Kryteria wyboru typu wykresu
b. Pojęcie serii i kategorii danych
c. Dane źródłowe

2) Wykresy programu Excel

3) Edycja wykresów

4) Tworzenie schematów organizacyjnych

5) Wizualizacja procesów – diagramy typu Flowchart

6) Rysunki
a. Wstawianie obrazków
b. Bitmapy i grafika wektorowa
c. Edycja obrazków
d. Pozycja rysunku na stronie

Moduł: Szablony (MSWD04)
1) Styl
a. Tworzenie stylu czcionki i akapitu
b. Modyfikacja stylu

2) Pojęcie sekcji i wstawianie znaków podziału

3) Nagłówek, stopka – tworzenie i modyfikacja
a. Różne wersje nagłówka i stopki w ramach jednego dokumentu
b. Strony parzyste i nieparzyste

4) Szablony
a. Tworzenie szablonu dokumentu
b. Dostępność stylów
c. Ładowanie i zwalnianie szablonów
d. Kopiowanie i przenoszenie składników szablonu – Organizator
e. Szablon globalny

Moduł: Narzędzia ułatwiające edycję dokumentów (MSWD08)
1) Autokorekta

2) Autotekst

3) Autoformatowanie

4) Tagi inteligentne zasada działania oraz zastosowanie

5) Narzędzia językowe
a. Słownik
b. Tezaurus
c. Dzielenie wyrazów

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: