Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z obszernymi dokumentami. Podczas zajęć każdy z uczestników kursu pozna narzędzia oraz metody umożliwiające łatwiejsze i szybsze tworzenie oraz redagowanie różnego rodzaju tekstów. W zakresie kursu zostaną również omówione zagadnienia związane z przygotowaniem korespondencji seryjnej oraz organizacją tworzenia jednego dokumentu przez kilka osób.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu Microsoft Word – Średniozaawansowany lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Kurs ten jest atrakcyjną propozycją dla osób pracujących w działach: marketingu, handlowym, logistycznym, administracyjnym. Również menedżerowie lub kierownicy, tworzący dokumentację projektową lub procedury postępowania, znajdą w tym kursie szereg użytecznych informacji.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Szablony (MSWD04)

1) Styl
a. Tworzenie stylu czcionki i akapitu
b. Modyfikacja stylu

2) Pojęcie sekcji i wstawianie znaków podziału

3) Nagłówek, stopka – tworzenie i modyfikacja
a. Różne wersje nagłówka i stopki w ramach jednego dokumentu
b. Strony parzyste i nieparzyste

4) Szablony
a. Tworzenie szablonu dokumentu
b. Dostępność stylów
c. Ładowanie i zwalnianie szablonów
d. Kopiowanie i przenoszenie składników szablonu – Organizator
e. Szablon globalny

Moduł: Redagowanie długich dokumentów (MSWD05)

1) Konspekty
a. Poziomy oraz kolejność rozdziałów
b. Dostosowywanie stylu numeracji

2) Zakładki

3) Dokument główny i dokumentu podrzędne

4) Odsyłacze
a. Podpisy rysunków oraz tabel
b. Przypis dolny
c. Odsyłacz

5) Indeks i spis treści

Moduł: Współpraca podczas tworzenia dokumentu (MSWD06)

1) Rejestracja zmian
a. Ustawienie danych użytkownika
b. Nanoszenie poprawek
c. Przeglądanie zmian
d. Akceptacja lub odrzucanie zmian

2) Wersje dokumentu

3) Dodawanie komentarzy

4) Opcje śledzenia

5) Scalanie dokumentów

Moduł: Listy i dokumenty wysyłkowe (MSWD07)

1) Pojęcie dokumentu głównego i bazy danych

2) Wykorzystanie kreatorów

a. Dokumenty
b. Etykiety
c. Koperty

3) Pola korespondencji seryjnej oraz programu Microsoft Word

4) Dostosowywanie zawartości dokumentu głównego

5) Zastosowanie korespondencji seryjnej do wysyłania wiadomości
e-mail

Moduł: Makropolecenia (MSWD09)

1) Zarejestrowanie prostego makropolecenia

2) Uruchamianie makropolecenia

3) Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzędzi

4) Kopiowanie makropolecenia

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: