Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę z programem Microsoft Excel. Podczas zajęć każdy z uczestników pozna podstawową funkcjonalność programu Microsoft Excel. Nauczy się w prawidłowy i szybki sposób poruszać w obszarze skoroszytu oraz w efektywny sposób wprowadzać i edytować dane. W zakresie kursu znajdują się tematy związane z formatowaniem danych oraz obliczeniami za pomocą formuł i funkcji.

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

1 dzień.

Moduł: Podstawy (MSEX01)

1) Podstawowe pojęcia i czynności
a. Uruchamianie programu
b. Skoroszyt, Arkusz, Komórka – definicja terminów
c. Plik, Folder – definicja terminów
d. Korzystanie z menu oraz pasków narzędzi
e. Okna – minimalizowanie, maksymalizowanie, nawigacja
f. Zapisywanie zmian. Różnice między poleceniem Zapisz, a Zapisz jako…
g. Zamykanie i otwieranie Pliku
h. Kończenie pracy

2) Dane
a. Metody poruszania się w obszarze arkusza za pomocą myszy i klawiatury
b. Wprowadzanie, modyfikowanie i usuwanie danych w komórkach
c. Zaznaczanie informacji z wykorzystaniem myszy i klawiatury
d. Kopiowanie i przenoszenie informacji

3) Kolumny oraz wiersze
a. Zmiana szerokości kolumny
b. Zmiana wysokości wiersza
c. Dodawanie oraz usuwanie kolumn i wierszy
d. Ukrywanie oraz pokazywanie kolumn i wierszy
e. Wstawianie komórek

4) Arkusze
a. Dodawanie i usuwanie arkuszy
b. Zmiana nazwy
c. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy

5) Drukowanie

Moduł: Formatowanie (MSEX02)

1) Typy informacji wprowadzanych do komórek
a. Tekst i Liczby
b. Formaty liczb
c. Praca z wartościami procentowymi
d. Daty w Excelu

2) Tworzenie i modyfikacja wyglądu tabel
a. Obramowanie
b. Wypełnianie kolorem komórek
c. Formatowanie tekstu
d. Autoformatowanie
e. Kopiowanie formatowania

Moduł: Formuły i funkcje. Tworzenie, Modyfikacja (MSEX03)

1) Tworzenie prostych formuł
a. Wartości stałe
b. Odwołania
c. Operatory

2) Modyfikacje formuł

3) Funkcje
a. Pojęcie argumentu funkcji
b. Kreator funkcji
c. Podstawowe funkcje: Suma, Średnia, Licznik, Minimum, Maksimum
d. Kopiowanie i przenoszenie funkcji i formuł
e. Odwołania względne i bezwzględne

Cena:

300*/520** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: