Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które przygotowują obszerne zestawienia lub analizy danych w programie Microsoft Excel. Zagadnienia poznane w czasie kursu pozwolą na optymalizację pracy z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi baz danych oraz analizy danych. Położony jest także nacisk na wykorzystanie funkcji włącznie z metodą zagnieżdżania.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Zaawansowane narzędzia baz danych (MSEX05)

1) Filtr zaawansowany

2) Sumy pośrednie

3) Tabele przestawne
a. Tworzenie
b. Modyfikacja właściwości pól
c. Udział procentowy

4) Fragmentator

5) Wykresy przebiegu w czasie
a. Liniowy
b. Kolumnowy
c. Zysk/Strata

6) Konsolidacja danych

7) Tabela dwóch zmiennych

8) Grupowanie i tworzenie konspektów

Moduł: Zastosowania funkcji (MSEX06)

1) Logiczne
a. JEŻELI
b. LUB
c. ORAZ
d. JEŻELI.BŁĄD

2) Matematyczne
a. Zaokrąglanie liczb
b. SUMA.JEŻELI
c. LOS
d. MOD
e. RZYMSKIE

3) Statystyczne
a. ILE.LICZB; ILE.NIEPUSTYCH
b. LICZ.JEŻELI; LICZ.PUSTE
c. MAX; MIN
d. ŚREDNIA
e. WYST.NAJCZĘŚCIEJ

4) Wyszukiwania i adresu
a. WYSZUKAJ.PIONOWO; WYSZUKAJ.POZIOMO
b. WYBIERZ
c. NR.KOLUMNY

5) Bazy danych
a. BD.ILE.REKORDÓW; BD.ILEREKORDÓW.A
b. BD.MAX; BD.MIN;
c. BD.SUMA; BD.ŚREDNIA

6) Tekstowe
a. LEWY; PRAWY; FRAGMENT.TEKSTU
b. ZŁĄCZ.TEKSTY
c. OCZYŚĆ; USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
d. DŁ
e. LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY
f. ZNAJDŹ

7) Informacyjne
a. CZY.BŁĄD; BRAK
b. CZY.LICZBA; CZY.TEKST; CZY.PUSTA
c. INFO

8) Finansowe
a. PMT
b. FV
c. IPMT

9) Daty i czasu
a. DZIŚ, TERAZ
b. NETWORKDAYS (DNI.ROBOCZE)

10) Zagnieżdżanie funkcji

Moduł: Narzędzia (MSEX07)

1) Scenariusze

2) Szukaj wyniku

3) Solver

4) Śledzenie zmian

5) Ochrona
a. Ochrona arkusza
b. Ochrona skoroszytu
c. Ochrona dostępu do pliku

6) Tablicowanie wzorów

7) Solver

8) Histogram

Moduł: Wykresy (MSEX08)

1) Dostosowywanie wykresu
a. Zmiana danych źródłowych
b. Modyfikacja skali
c. Zmiana typu wykresu dla pojedynczej serii danych

2) Wykresy trójwymiarowe

3) Tworzenie wykresu na podstawie kilku zakresów

Moduł: Makropolecenia (MSEX10)

1) Nagrywanie makropoleceń

2) Tworzenie ikon do uruchamiania makropolecenia

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: