Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób które w codziennej pracy budują raporty i zestawienia w środowisku Microsoft Excel na podstawie dużych, rozproszonych zbiorów danych i borykają się z problemami związanymi z naprawianiem, przekształceniem a także konsolidacją danych z różnych źródeł. Kurs koncentruje się na zagadnieniach tworzenia modeli danych, a także na wykorzystaniu nowych funkcji wizualizacji danych w Microsoft Excelu.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu analiz biznesowych, handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Tabele przestawne

a) Dynamiczne/rozproszone źródła danych
b) Grupowanie danych, obliczenia w grupach
c) Pola i elementy obliczeniowe
d) Fragmentatory, oś czasu
e) Wykresy przestawne

Moduł: Power Pivot

a) Instalacja i uruchamianie dodatku Power Pivot
b) Modele danych – istota relacji
c) Importowanie danych do Power Pivot

Moduł: Podstawy języka SQL

Moduł: Wprowadzenie do języka DAX

a) Obliczenie w modelu danych
b) Kontekst wykonania
c) Przegląd podstawowych funkcji obliczeniowych

Moduł: Tabele przestawne oparte na modelu danych

Cena:

800*/1400** pln (netto)

Zakresy tematyczne pdf: