Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które, pracując w Microsoft Excel, korzystają z dużych ilości danych. Podczas szkolenia pokazane zostaną sposoby pobierania danych z odległych lokalizacji, łączenia danych rozproszonych, filtrowania i grupowania. Kurs bazuje na wykorzystaniu mało znanych rozwiązań języka SQL, w klasycznym środowisku arkuszy kalkulacyjnych oraz tabel przestawnych.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu analiz biznesowych, handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

1 dzień.

Moduł: Model wymiany danych ADO

a) Referencje
b) Praca z bazą danych
c) Praca z rozproszonymi danymi Microsoft Excel

Moduł: Przygotowanie aplikacji do wymiany danych

1. Składnia języka SQL
a) Filtrowanie danych
b) Operatory
c) Funkcje agregujące
d) Łączenie danych

Moduł: Programowanie tabel przestawnych

a) Tabele przestawne zasilane SQL

Cena:

370*/740** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: