Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków: tworzą interfejsy zawierające graficzną prezentację najbardziej istotnych danych firmowych; przekształcają raporty, analizy czy zestawienia tabelaryczne w gotowe wnioski, umożliwiające na przykład: trafną ocenę kondycji finansowej firmy; identyfikację ewentualnych problemów firmy; obserwowanie trendów; efektywne monitorowanie procesów biznesowych; kontrolowanie kluczowych dla organizacji parametrów i wskaźników wydajności; wspierają różne etapy procesu podejmowania decyzji biznesowych w ramach organizacji.

Wymagania wstępne:

Znajomość Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym, tj. umiejętność tworzenia i modyfikowania standardowych wykresów oraz umiejętność tworzenia formuł i korzystania z funkcji arkuszowych. Mile widziane ukończenie kursu: Nietypowe wizualizacje w Microsoft Excel.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji, logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Tworzenie dashboardów

  • Techniki tworzenia kokpitów menedżerskich
  • Kluczowe wskaźniki efektywności i ich rola w dashboardzie
  • Rola kolorów w wizualizacji
  • Postawy teorii kompozycji przekazu
  • Niestandardowe narzędzia Microsoft Excel przydatne w przygotowaniu wizualizacji
  • Skróty klawiaturowe przyśpieszające i ułatwiające tworzenie dashboardów
  • Realizacja przykładowych projektów kokpitów menedżerskich

Cena:

350*/600** pln (netto)

Zakresy tematyczne pdf: