Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków:
– tworzą interfejsy zawierające graficzną prezentację najbardziej istotnych danych firmowych;
– przekształcają raporty, analizy czy zestawienia tabelaryczne w gotowe wnioski, umożliwiające na przykład:
–> trafną ocenę kondycji finansowej firmy;
–> identyfikację ewentualnych problemów firmy;
–> obserwowanie trendów;
–> efektywne monitorowanie procesów biznesowych;
–> kontrolowanie kluczowych dla organizacji parametrów i wskaźników wydajności;
– wspierają różne etapy procesu podejmowania decyzji biznesowych w ramach organizacji.

Wymagania wstępne:

Znajomość Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym, tj. umiejętność tworzenia i modyfikowania standardowych wykresów oraz umiejętność tworzenia formuł i korzystania z funkcji arkuszowych. Mile widziane ukończenie kursu: Nietypowe wizualizacje w Microsoft Excel.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji, logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Tworzenie dashboardów

  • Techniki tworzenia kokpitów menedżerskich
  • Kluczowe wskaźniki efektywności i ich rola w dashboardzie
  • Rola kolorów w wizualizacji
  • Postawy teorii kompozycji przekazu
  • Niestandardowe narzędzia Microsoft Excel przydatne w przygotowaniu wizualizacji
  • Skróty klawiaturowe przyśpieszające i ułatwiające tworzenie dashboardów
  • Realizacja przykładowych projektów kokpitów menedżerskich

Cena:

350*/600** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: