Opis:

Umiejętności pozwalające na przygotowanie czytelnego i sugestywnego pokazu mają niebagatelne znaczenie dla osób zajmujących różne stanowiska we współczesnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Podczas kursu każdy z uczestników pozna narzędzia pomocne zarówno w przygotowaniu pokazu jak i podczas prowadzenia wystąpienia.

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo:

Osoby z działu handlowego, marketingu oraz dla wszystkich, którzy prowadząc spotkania chcą wzmocnić przekaz poprzez użycie prezentacji.

Czas trwania:

1 dzień.

Moduł: Podstawy (MSPP01)
1) Wprowadzenie
a. Pojęcie prezentacji
b. Slajd
c. Typy prezentacji
d. Środki przekazu
2) Podstawowe operacje
a. Uruchamianie oraz metody rozpoczęcia pracy (kreator zawartości, szablon projektu, pusta prezentacja)
b. Obszar roboczy (okna, paski narzędzi, linijka)
c. Zastosowanie widoków (normalny, sortowanie slajdów, konspekt, pokaz,)
d. Otwieranie prezentacji, typy plików
e. Zamykanie i zapisywanie zmian
3) Tworzenie i edycja zawartości prezentacji
a. Wstawianie slajdu
b. Rola i zastosowanie układu slajdu
c. Zmiana kolejności slajdów
d. Usuwanie slajdu
4) Zastosowanie tekstu. Edycja i formatowanie
a. Rola kompozycji i układu tekstu w prezentacji
b. Dobór kroju czcionek oraz kolorów tekstu
c. Formatowanie tekstu. (czcionka, akapit)
d. Konspekty
5) Dostosowywanie wyglądu prezentacji
a. Zmiana koloru tła slajdu
b. Zastosowanie szablonów- wprowadzenie
c. Dostosowanie wyglądu do formy wystąpienia
6) Drukowanie prezentacji

Moduł: Wizualizacja procesów. Metody rysowania (MSPP02)
1) Rysowanie
a. Podstawowe obiekty rysunkowe (linia, prostokąt, elipsa)
b. Metody rysowania z wykorzystaniem klawiszy Ctrl oraz Shift
c. Autokształty
d. Metody zaznaczania
e. Usuwanie elementów rysunku
2) Modyfikacja wielkości oraz położenia elementów na slajdzie
a. Zmiana wielkości i położenia kilku elementów jednocześnie
b. Wyrównywanie
c. Rozmieszczanie elementów w obszarze slajdu
d. Narzędzia ułatwiające rysowanie (siatka i przyciąganie obiektów)
e. Zmiana kolejności w warstwach
f. Pola tekstowe
3) Modyfikacje właściwości obiektów
a. Wypełnienie
b. Linia obramowania
c. Wielkość i położenie
d. Właściwości tekstu
e. Efekt 3W oraz cień
4) Grupowanie

Moduł: Grafika (MSPP03)
1) Rodzaje plików graficznych
a. Grafika wektorowa (*.wmf)
b. Bitmapy (*.bmp, *.jpg, *.gif)
c. Właściwości i metody edytowania poszczególnych rodzajów grafiki
2) Wstawianie obiektów Clipart
a. Dostępne biblioteki obrazków
b. Wyszukiwanie odpowiedniego obrazka
c. Organizator
d. Pobieranie grafiki Internetu
3) Edycja grafiki
a. Zmiana wielkości
b. Przycinanie
c. Zmiana kolorów
d. Pozycja na slajdzie

Moduł: Wykresy i Diagramy (MSPP04)
1) Wykresy
a. Wykresy – informacje ogólne
b. Elementy tworzące wykres
2) Wykresy w prezentacji Microsoft PowerPoint
a. Kolorystyka
b. Wykresy mieszane
c. Import danych do wykresu
3) Diagramy
a. Wykres organizacyjny
b. Pozostałe diagramy

Moduł: Tabele i tabulatory (MSPP05)
1) Tabele
a. Wstawianie tabeli
b. Dodawanie i usuwanie wierszy
c. Dodawanie i usuwanie kolumn
d. Scalanie komórek
e. Dzielenie komórek
f. Rysowanie tabeli
g. Dostosowywanie obramowania i koloru wypełnienia tabeli
h. Formatowanie tekstu
2) Tabulatory
a. Rodzaje tabulatorów
b. Ustawienie pozycji tabulatorów
c. Zmiany położenia tabulatorów
3) Tabele i tabulatory – porównanie

Cena:

300*/520** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: