Opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Word. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Word, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Word oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części szkolenia lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo:

Kurs przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje w środowisku Microsoft Word, szczególnie zaś dla osób, kierujących pracą zespołową.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Programowanie obiektów Microsoft Word (VBAWD03)
1) Zapoznanie z hierarchią obiektów Worda
a. Korzystanie z kolekcji obiektów
2) Właściwości, metody, zdarzenia
a. Praca z obiektem Document
b. Praca z obiektem Selection
c. Praca z obiektem Range
d. Praca z obiektem Paragraph
e. Praca z obiektem Table
f. Praca z obiektem Bookmark

Moduł: Rysunki i wykresy (VBAWD04)
1) Programowanie rysowania
a. Obiekt Shape
b. WordArt
2) Programowanie wykresów
a. Dynamiczne wykresy

Moduł: Formularze użytkownika (VBAWD05)
1) Omówienie dostępnych formantów
2) Oprogramowanie zdarzeń
3) Łączenie formularzy z danymi w dokumencie
4) Funkcje kontroli poprawności wprowadzanych danych

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: