Opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z edytorem Visual Basic i podstawowymi konstrukcjami wykorzystywanymi przy budowaniu kodu VB. Dodatkowo, kurs ma pokazać jednakowe elementy środowiska VB dla wszystkich aplikacji pakietu Office.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność poruszania się w środowisku Microsoft Office.

Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną tworzyć oprogramowanie w środowisku Microsoft Office, szczególnie zaś dla osób, intensywnie wykorzystujących program Microsoft Excel przy przetwarzaniu danych.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Elementarne konstrukcje języka Basic (VBA01)
1) Budowa edytora Visual Basic
2) Podstawowe elementy języka
a. Zmienne, stałe, typy danych
b. Instrukcje przypisania
c. Użycie wbudowanych pól dialogowych
d. Funkcje wbudowane w przykładach (obliczenia, przekształcenia tekstowe)
3) Sterowanie przebiegiem programu, podejmowanie decyzji
a. Instrukcja If
b. Instrukcja Select Case
4) Powtarzanie czynności, pętle
a. Liczone
b. Logiczne
c. Wczesne opuszczanie pętli
d. Zagnieżdżenie pętli
5) Wykorzystanie tablic
a. Deklaracja, tablice statyczne i dynamiczne
b. Tablice i pętle
c. Błędy w tablicach
d. Przykłady wykorzystania
e. Wyszukiwanie wartości
f. Sortowanie
6) Operacje dyskowe
a. Tworzenie pliku sekwencyjnego
b. Operacje: zapis, odczyt

Moduł: Błędy w programach (VBA02)
1) Rodzaje błędów
2) Tryb przerwania, analiza kodu
3) Obsługa błędów wykonania
4) Tabela kodów błędów

Moduł: Podstawowe zastosowania Visual Basic w Microsoft  Excel (VBAEX01)
1) Rejestrator makr
a. Nagrywanie sekwencji czynności
b. Czytanie i korekta kodu
c. Przykłady wykorzystania makr przy automatyzacji pracy
2) Własne paski narzędzi
3) Wykorzystanie własnych funkcji na poziomie arkusza kalkulacyjnego
a. Specyfika funkcji
b. Wywoływanie funkcji
c. Przykłady wykorzystania funkcji podczas przetwarzania danych
4) Wykorzystanie w arkuszu kontrolek
a. Pasek Formularze
b. Przybornik formantów
c. Pojęcie i specyfika programowania zdarzeniowego
d. Wykorzystanie funkcji do kontroli poprawności danych

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: