Opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z edytorem Visual Basic i podstawowymi konstrukcjami wykorzystywanymi przy budowaniu kodu VB. Dodatkowo, kurs ma pokazać jednakowe elementy środowiska VB dla wszystkich aplikacji pakietu Office.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność poruszania się w programie Microsoft Access.

Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich którzy pragną tworzyć bazy danych w środowisku Microsoft Access.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Elementarne konstrukcje języka Basic (VBA01)
1) Budowa edytora Visual Basic
2) Podstawowe elementy języka
a. Zmienne, stałe, typy danych
b. Instrukcje przypisania
c. Użycie wbudowanych pól dialogowych
d. Funkcje wbudowane w przykładach (obliczenia, przekształcenia tekstowe)
3) Sterowanie przebiegiem programu, podejmowanie decyzji
a. Instrukcja If
b. Instrukcja Select Case
4) Powtarzanie czynności, pętle
a. Liczone
b. Logiczne
c. Wczesne opuszczanie pętli
d. Zagnieżdżenie pętli
5) Wykorzystanie tablic
a. Deklaracja, tablice statyczne i dynamiczne
b. Tablice i pętle
c. Błędy w tablicach
d. Przykłady wykorzystania
e. Wyszukiwanie wartości
f. Sortowanie
6) Operacje dyskowe
a. Tworzenie pliku sekwencyjnego
b. Operacje: zapis, odczyt

Moduł: Błędy w programach (VBA02)
1) Rodzaje błędów
2) Tryb przerwania, analiza kodu
3) Obsługa błędów wykonania
4) Tabela kodów błędów

Moduł: Podstawowe zastosowania Visual Basic w Microsoft Access (VBAAC01)
1) Budowanie makr
a. Wykorzystanie w formularzach i raportach
b. Konwersja do postaci kodu VB
c. „Dynamiczne” makra, dostosowanie kodu do własnych potrzeb

Moduł: Zdarzenia (VBAAC02)
1) Pojęcie i specyfika programowania zdarzeniowego
a. Programowanie zdarzeń formantów formularzy
b. Zdarzenia raportów
c. Przykłady wykorzystania

Moduł: Funkcje użytkownika (VBAAC03)
1) Wykorzystanie własnych funkcji na poziomie kwerend, formularzy i raportów
a. Przykłady specyficznego przetwarzania danych
b. Funkcje do kontroli niestandardowych typów danych

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: