Opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z możliwościami wymiany danych między zewnętrznymi programami. Kursant uczy się sposobów wykorzystywania obiektów dostępnych w różnych programach pakietu Office.

Wymagania wstępne:

Kurs bazuje na wiedzy zawartej w poprzednich częściach kursu i jest studium zamieszczonych przypadków.

Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną tworzyć oprogramowanie w środowisku Microsoft Office, szczególnie zaś dla osób odpowiedzialnych za rozwój i wykorzystanie oprogramowania w firmie.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Wymiana danych między programami (VBAOFF)
1) Praca z plikiem tekstowym
a. Wymiana danych w pliku sekwencyjnym
b. Wymiana danych w pliku o dostępie swobodnym
2) Dynamiczna wymiana danych
a. Kanał DDE
b. Łączenie i osadzanie obiektów OLE
c. Ustawianie referencji, uzyskiwanie dostępu
d. Przesyłanie naciśnięć klawiszy do innych aplikacji Windows
3) Kontrolki ActiveX – przykłady
a. Właściwości
b. Programowanie zdarzeń
4) Własne kontrolki OCX – przykład
a. Projektowanie
b. Rejestrowanie
5) Warsztat
a. Wymian danych między Microsoft Office Excel a Microsoft Office Access
b. Publikowanie raportów w Microsoft Office Word
c. Programowa replikacja bazy danych Microsoft Office Access
d. Pojęcie konfliktów replikacji
e. Narzędzie rozwiązywania konfliktów
f. Przykładowe funkcje API i ich wykorzystanie w aplikacjach

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: